5 Kluczowych obszarów pracy BIM Koordynatora – część 1

W dzisiejszych czasach, wiele osób ma błędne pojęcie na temat roli BIM Koordynatora w firmie projektowej, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę złożoność i specyficzną naturę tego stanowiska.

To jest właśnie powód, dla którego postanowiłem podzielić się z wami moim poglądem na ten temat, opartym na moim osobistym doświadczeniu i praktyce zawodowej.

Z dumą mogę powiedzieć, że pracuję na tym stanowisku już ponad 10 lat, co pozwoliło mi zrozumieć jego istotę i wyzwania, z jakimi musi się mierzyć BIM Koordynator.

Przez lata, miałem okazję zobaczyć wiele różnych sytuacji i problemów, które pojawiają się w codziennej pracy na tym stanowisku.

Dzięki temu doświadczeniu, wiem bardzo dobrze, z czym wiąże się ta praca i w jaki sposób trzeba rozwijać siebie jako specjalista, aby stać się nie tylko dobrym, ale wręcz świetnym BIM Koordynatorem.

Zacznijmy więc od podstaw, aby zrozumieć, czym jest to stanowisko i jakie są jego kluczowe obowiązki.

Table of Contents

Wstęp

Aby zrozumieć, jak zostać Koordynatorem BIM, należy najpierw odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań:

 • Kim jest Koordynator BIM?
 • Jaką rolę pełni Koordynator BIM w projekcie lub organizacji?
 • Jakie są obowiązki Koordynatora BIM?

Dostarczając już pewne odpowiedzi, możemy pogłębić podstawy roli Koordynatora BIM.

Niezwykle ważne jest zrozumienie, co jest najważniejsze w ich pracy i co nie jest tak kluczowe. Posiadając tę wiedzę, możemy zidentyfikować umiejętności potrzebne do stania się skutecznym Koordynatorem BIM.

Z tego powodu stworzyłem plan, który obejmuje różne aspekty pracy Koordynatora BIM. Plan zawiera większość obowiązków i zadań, które napotkałbyś na tym stanowisku.

Plan jest zorganizowany w pięć głównych obszarów:

Strategia, Konfiguracja Modelu, Koordynacja, Zarządzanie Problemami i Komunikacja.

Każdy z tych obszarów jest nieodłączną częścią pracy koordynatora BIM, więc niezmiernie ważne jest, abyś dobrze je poznał.

Zanurzymy się w każdy z tych tematów jeden po drugim, a ja pokażę ci zadania i rzeczy, które musisz znać z każdego obszaru.

Zacznijmy więc od Obszaru 1 – Strategii.

CHESZ NAUCZYĆ SIĘ 5 KLUCZOWYCH OBSZARÓW BIM KOORDYNACJI? DOŁĄCZ DO MOJEGO PROGRAMU ONLINE, ABY ZWIĘKSZYĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

STRATEGIA

Cele w projekcie BIM

Koordynatorzy BIM, którzy pracują w budownictwie i projektowaniu, często tworzą i realizują strategie BIM.

W dobrze prowadzonym projekcie BIM, cele są ustalane na samym początku. Cele te określają, czego oczekuje się od metodyki BIM od różnych osób zaangażowanych, takich jak klient, wykonawca czy projektant.

Cele mogą obejmować lepszą wydajność, 0 kolizji na placu budowy, lepszą wizualizację czy bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów.

Ustalenie tych celów jest bardzo ważne. Pomaga nam to zrozumieć, jak będziemy korzystać z modelu w trakcie całego projektu.
Daje nam to również pomysł, jakie będą wymagania dla modelu.

Wymagania dotyczące modelu

Takie wymagania dotyczące modelu dotyczą 3 rzeczy.

Po pierwsze, dotyczą one danych graficznych, które są po prostu geometrią modelu 3D.

Następnie dotyczą danych niegraficznych – czyli informacji, które znajdują się w tym modelu w formie strukturalnych atrybutów lub parametrów.

I trzecia grupa wymagań to tzw. wymagania projektowe, dyktowane przez normy, przepisy budowlane i wytyczne projektowe.

Wymagania dotyczące projektu mogą znacznie różnić się w zależności od jego unikalnych cech i wymagań.

Przyjrzyjmy się przykładowi, aby to zilustrować:

 1. Pracujemy nad projektem, w którym otrzymaliśmy zadanie budowy mostu. W tym scenariuszu wymagania naszego klienta mogą być stosunkowo proste – chcą, abyśmy zapewnili, że geometria modeli jest odpowiednio skoordynowana i że nie ma kolizji w modelu.

To wymagałoby starannego planowania i budowy, aby upewnić się, że projekt jest stabilny konstrukcyjnie i wytrzyma trudy użytkowania.

2. Z drugiej strony, rozważ inny rodzaj projektu, taki jak budowa budynku. W tym przypadku modele, które tworzymy, będą używane nie tylko podczas fazy budowy, ale także do zarządzania obiektem po jego zakończeniu.

W przypadku tego typu projektów nasze obowiązki wykraczają poza tylko koordynowanie geometrii modeli. Musimy także zapewnić, że informacje zawarte w modelach są dokładne i wyczerpujące, ponieważ te dane będą kluczowe dla efektywnego zarządzania obiektem w przyszłości.

Więc, mówiąc prosto, konkretne wymagania dotyczące Modelowania Informacji o Budynku (BIM) mogą znacznie różnić się od projektu do projektu. Te wymagania BIM pomagają nam określić, co dokładnie musimy sprawdzić w modelach, które tworzymy, zapewniając, że spełniamy unikalne potrzeby każdego projektu.

Wymagania BIM i BEP

Choć ważne jest poznanie wymagań BIM, równie ważne jest stworzenie planu działania, aby sprostać tym wymaganiom.

Ten plan działania nazywa się Planem Wykonania BIM, czyli BEP.

Koordynator BIM jest odpowiedzialny za zapewnienie, że projekt przestrzega BEP.
Aby to zrobić, musimy wiedzieć, co powinien zawierać plan i jak go wdrożyć.

Ten plan zwykle zawiera informacje takie jak:

 • Programy i formaty danych, które będą używane podczas projektu.
 • Jak te programy i formaty będą współpracować. Aby to zilustrować, tworzymy diagramy przepływu danych, jak pokazano na slajdzie.
 • Parametry, które mają zostać wprowadzone do modeli projektowych. Te parametry różnią się w zależności od projektu i są starannie wybierane, aby spełnić potrzeby klienta i zespołu projektowego.

BEP powinien wyraźnie określać, które z tych parametrów będą bezpośrednio wykorzystywane przez klienta lub zespół projektowy, zapewniając jasność i kierunkowość dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ponadto, BEP powinien dokładnie wyjaśniać strukturę organizacyjną projektu. Obejmuje to jasne wskazania ról i obowiązków każdego członka zespołu, zapewniając, że każdy rozumie swoją rolę w sukcesie projektu.

Co więcej, BEP często zawiera wytyczne dotyczące procesu kontroli jakości, co jest kluczowe dla koordynatorów BIM.

Dlatego to jest super ważne do zrozumienia…

….gdy jesteś koordynatorem BIM, musisz najpierw zrozumieć wymagania BIM otrzymane od klienta, a następnie planować, jak je wdrożyć do projektu. Ten proces wymaga głębokiego zrozumienia zarówno potrzeb projektu, jak i dostępnych narzędzi, podkreślając kluczowe znaczenie BEP w pracy koordynatora BIM.

Konfiguracja modelu

Następnym tematem jest konfiguracja modelu. Koordynatorzy BIM zazwyczaj nie skupiają się na tworzeniu modeli samodzielnie.

Rzeczywiście, tworzenie modelu często zależy od projektu lub organizacji. Zazwyczaj różne dyscypliny tworzą swoje własne modele. Na przykład zespół architektoniczny ma swój model, zespół konstrukcyjny ma inny, zespół MEP ma swój własny itd. Te modele są następnie dostarczane do koordynatora BIM w celu przeglądu.

Jednym z głównych obowiązków koordynatora BIM w tym procesie jest pomoc różnym dyscyplinom w skutecznym tworzeniu ich modeli.

Ustawienie środowiska projektu

Podczas początkowej fazy projektu, koordynator BIM wykonuje różne techniczne zadania.

Po pierwsze, tworzą środowisko projektu dla reszty zespołu. Może to obejmować ustawianie odpowiednich struktur folderów w Wspólnym Środowisku Danych (CDE) lub na serwerze projektu.

Zarządzają też dostępem do różnych części danych projektu. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszyscy mają dostęp do wszystkich danych w projekcie. Na przykład, niektórzy podwykonawcy nie mają dostępu do wrażliwych danych kontraktowych.

Celem jest utrzymanie bezpieczeństwa danych projektu i dostępność tylko dla tych, którzy potrzebują go do wykonywania swojej pracy. Na szczęście, większość rozwiązań Common Data Environment oferuje takie możliwości.

Praca z koordynatami i ustawieniem lokalizacji

Innym kluczowym zadaniem, które podejmujemy, jest wspomaganie różnych dyscyplin w koordynowaniu ich modeli względem siebie.

Często dyscypliny dostarczają swoje modele do koordynatorów BIM, tylko po to, aby stwierdzić, że:

 1. Modele są umieszczone daleko od siebie.
 2. Modele nie są prawidłowo do siebie dopasowane.

Jako koordynatorzy BIM, musimy zapewnić, że te modele są idealnie dopasowane.

Konieczne jest ustalenie tego dopasowania na początkowych etapach projektu.

Równie ważne jest zrozumienie, jak korzystać z odpowiedniego systemu współrzędnych i punktów bazowych, co gwarantuje prawidłowe położenie projektu.

Z mojego doświadczenia wiem, że wielu studentów ma problemy z tym tematem, szczególnie ci, którzy używają Revita w swojej pracy. Temat układów współrzędnych w Revit jest dość trudny do zrozumienia.

Jest to głównie spowodowane różnymi punktami bazowymi, układami współrzędnych i opcjami łączenia w Revit, które nie są od razu jasne.

Dlatego kładę dodatkowy nacisk na ten temat, aby każdy w pełni zrozumiał, jak poprawnie pracować z układami współrzędnych.

Tworzenie szablonów

Konfiguracja modelu to kluczowy aspekt w wielu dziedzinach, a dla dyscyplin niezwykle ważne jest skuteczne ustawienie swoich szablonów w narzędziach modelowania. Szablony służą jako plan, umożliwiając nam zdefiniowanie z góry typowych elementów projektu, które mogą obejmować bloki tytułowe, arkusze, widoki i rodziny.

Te szablony to nie tylko symbole zastępcze, ale są projektowane w celu usprawnienia i standaryzacji układów, ustawień, konwencji nazewnictwa, parametrów i wielu innych.

Dzięki temu promują spójność między różnymi projektami i członkami zespołu, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie i przestrzegają tych samych wytycznych.

Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważne jest ustawienie dobrych szablonów już na początku. To inwestycja, która zwraca się w dłuższej perspektywie. Ufaj mi, wkładając wysiłek w ustanowienie skutecznych szablonów na początku, znacznie zmniejszasz prawdopodobieństwo błędów i minimalizujesz potrzebę poprawek później.

To prosta proaktywna środek, który może zaoszczędzić dużo czasu, wysiłku i zasobów w dłuższej perspektywie.

Eksportowanie modeli do formatów openBIM

Innym kluczowym aspektem roli koordynatorów BIM jest pomoc dyscyplinom w dostarczaniu modeli o wysokiej jakości do sprawdzenia.

Dyscypliny używają różnych narzędzi do tworzenia swoich modeli dyscyplinarnych. Na przykład, architekci pracują w Archicadzie, zespół konstrukcyjny używa Tekla Structures, a zespół MEP pracuje w Revicie.

Zazwyczaj dostarczają modele przy użyciu standardu openBIM, IFC. Dla niewtajemniczonych, IFC to otwarty format używany w branży AEC do wymiany danych modelu pomiędzy różnymi programami. Można go porównać do PDF-a wśród plików dokumentów.

Te pliki IFC, dostarczone przez dyscypliny, są następnie używane w modelu federacyjnym do przeprowadzenia kontroli. Jednak wiele rzeczy może pójść nie tak podczas eksportowania modeli do plików IFC. Dyscypliny często popełniają wiele błędów.

Pozwól, że zilustruję to prostym przykładem.

Eksportowanie - przykład problemu

Załóżmy, że jesteś architektem. Używasz schematu IFC do dostarczenia swojego modelu koordynatorowi BIM. Po lewej stronie widzimy model w Revit.

Jak widać, (obrazek po lewej) model ma wszystkie obiekty na miejscu, takie jak drzwi, okna, ściany itp. Tworzysz plik IFC i wysyłasz go do koordynatora BIM.

Ale wydaje się być problem. Kiedy patrzymy na wynikowy model IFC (obrazek po prawej) który dostarczyłeś, twój model nie ma drzwi.

Dlaczego tak jest?

Co poszło źle?

Jak to można naprawić?

Może być kilka powodów, dla których nasze pliki eksportowe nie są zgodne z oczekiwaniami:

 1. Po pierwsze, musimy zrozumieć, jak mapować rodziny Revit z obiektem modelu IFC. Możliwe, że kategoria Drzwi została ustawiona na NIE Eksportowane w tabeli mapowania, dlatego nie widzimy ich w IFC.
 2. Alternatywnie, parametr Eksport do IFC dla tych typów obiektów mógł być ustawiony na NIE.
 3. Inną możliwością jest to, że użyliśmy widoku 3D w Revicie, gdzie drzwi nie były widoczne.

Ważne jest zrozumienie opcji, które oferuje eksporter IFC Revit. Na przykład, istnieje opcja eksportu tylko elementów widocznych w widoku, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego nie widzimy drzwi w plikach IFC.

CHESZ NAUCZYĆ SIĘ 5 KLUCZOWYCH OBSZARÓW BIM KOORDYNACJI? DOŁĄCZ DO MOJEGO PROGRAMU ONLINE, ABY ZWIĘKSZYĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Podsumowanie

Dzisiaj pokazałem Ci dwa z pięciu obszarów pracy BIM Koordynatora.

Przedstawiłem, z jakimi zadaniami mierzy się BIM Koordynator w tych obszarach, i co jest dla niego ważne w każdym z nich. Oczywiście, żadne stanowisko nie będzie w 100% identyczne. Będziesz pracować w innej firmie, na innym projekcie z różnymi osobami.

Twoje obowiązki mogą z pewnością różnić się w pewnym stopniu od tych, które przedstawiłem w dzisiejszym wpisie. Ten wpis ma być spojrzeniem na pracę BIM Koordynatora z lotu ptaka i uchwyceniem jego głównych części.

Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Już za tydzień zapraszam na kolejną część wpisu, w której omówię trzy kolejne obszary pracy.

Do zobaczenia!

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: