Minusy pracy BIM Koordynatora

Minusy pracy BIM Koordynatora

Cześć, witaj na BIM Corner. Pewnie zdążyłeś zauważyć w innych miejscach na tym portalu, że staramy się pisać o BIM bardzo poważnie. Dzisiaj jednak chciałbym pokazać Ci BIM trochę z innej perspektywy. Jak wiesz, nie wszystko jest idealne. BIM też nie jest idealny. Ma zarówno swoje blaski jak i cienie. 

W tym artykule skupię się na ciemniejszej stronie pracy z BIM. Opowiem Ci o wadach pracy BIM Koordynatora. 

Chciałbym zaznaczyć, że będzie to moja subiektywna lista minusów. Warto tutaj podkreślić, że wady, które wymieniam mogą nie być wadami dla Ciebie. Wszystko zależy od tego jakim typem osobowości jesteś. Niektóre z wymienionych kwestii mogą być dla Ciebie czymś normalnym i do zaakceptowania.

Tak więc zapraszam Cię do artykułu o minusach pracy BIM Koordynatora.

BIM Koordynator

Spis treści

Mało czasu na BIM w projekcie

Pierwszym minusem, bezpośrednio rzutującym na inne aspekty, związane z komfortem pracy jest fakt, że BIM to tylko 7% w ujęciu godzinowym całego projektu.  Wyliczenia te bazuję na swoim doświadczeniu. Jest to średnia z 16 projektów BIM, na których pracowałem w Norwegii.

Przykładowo, gdy projekt infrastrukturalny, który trwa około 6 miesięcy,  jest wyceniony na 2000 roboczogodzin, to przy założeniu 7% na BIM, do dyspozycji BIM Koordynatora zostaje 140 godzin projektowych. Gdy rozłożymy te 140 godzin na 6 miesięcy może się okazać, że w miesiącu BIM Koordynator powinien pracować z BIM ok. 25 godzin.

Taka kolej rzeczy powoduje to, że BIM Koordynator musi pracować na kilku projektach jednocześnie, aby móc wypełnić 165 godzin roboczych, które determinuje czas pracy na etacie. Czasem skutkuje to tym, że BIM Koordynator pracuje więcej niż 8 godzin dziennie.

Stres w pracy

Przez wspomnianą powyżej małą ilość BIMu w projekcie, BIM Koordynator jest zmuszony do pracy na kilku projektach jednocześnie. 

Załóżmy, że jesteś zaangażowany w cztery projekty jednocześnie. Każdy projekt jest “na wczoraj”. Różne osoby, z tych projektów mają oczekiwania względem Ciebie. Oczekują, że to ich projekt będzie priorytetyzowany. Na twoich barkach ciążą zadania, które pozwolą “ugasić” pożar w projekcie. Bardzo dużo “skaczesz” pomiędzy zadaniami ze względu na różne projekty i potrzeby.

Ze względu na dynamikę pracy na projekcie BIM, często zadania BIMowe są dostarczane bez uprzedniego planu, z dnia na dzień. 

Ciężko jest zaplanować sobie pracę na kolejne dni. Taka kolej rzeczy może doprowadzić do zwiększenia poziomu stresu.

Support techniczny zabiera dużo czasu

Ze względu na to, że pracujesz na kilku projektach jednocześnie, podczas jednego dnia pracy rozmawiasz z wieloma osobami. 

Jeżeli jesteś dobry w jakimś oprogramowaniu, a z reguły BIM Koordynatorzy są dobrzy, to bardzo dużo osób kontaktuje się z Tobą, ze względu na to, że ceni Twoje umiejętności.  To oczywiście bardzo dobrze świadczy o Tobie i Twoim poziome kompetencji. Jednakże możesz sobie wyobrazić, że taka pomoc zabiera czas, co jeszcze bardziej powoduje, że potrzebujesz zostać po godzinach, aby coś “dowieźć”. 

Bardzo korzystnym wyjściem z tej sytuacji jest organizowanie wewnętrznych webinarów w firmie. Na takim webinarze, w jedną godzinę można wytłumaczyć jakieś zagadnienie większej ilości osób jednocześnie. Zamiast konsultacji 1:1, pomyśl o takim podejściu. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić wiele czasu.

BIM FAME

Zapraszam Cię NA DARMOWY
webinar poświęcony tematyce BIMu w Infrastrukturze

Webinar odbędzie się
29 kwietnia 2021
o godzinie 20

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Dni
Godziny
Minuty

Aktualny poziom automatyzacji procesów jest niewystarczający

Kolejnym minusem pracy BIM Koordynatora jest to, że wiele rzeczy nadal trzeba wykonywać ręcznie. W dalszym ciągu istnieją procesy, które ciężko zautomatyzować. 

Skutkuje to tym, że BIM Koordynator musi wykonywać wiele powtarzalnych czynności. Po jakimś czasie może pojawić się rutyna, co z kolei może prowadzić do zwiększenia poziomu niezadowolenia oraz irytacji.

Przykładem procesów, które ciężko zautomatyzować jest m.in. eksport, import, konwersja plików. Oczywiście są sposoby, aby te czynności zautomatyzować (np. zastosowanie RPA, o którym pisałem tutaj), jednakże dzieje się tak tylko w największych projektach.

Praca przy komputerze w hałasie

Następnym mankamentem ściśle wiążącym się punktem poprzednim jest czas oczekiwania na niektóre operacje. 

Weźmy jako przykład proces aktualizacji modelu. Często dzieje się tak, że aktualizacja modelu wielobranżowego może trwać wiele godzin. Jest to spowodowane między innymi ograniczeniami związanymi z mocą komputera, czy połączeniem internetowym. Zadaniem BIM Koordynatora w czasie aktualizacji modelu jest kliknięcie w monitor np. co 30 minut, aby daną czynność np. zaakceptować. 

BIM koordynator jest poniekąd zmuszony, aby oczekiwać na zaktualizowanie modelu przed komputerem. Ponadto komputery pracujące na wysokich obrotach wydają nieprzyjemny hałas. Moja żona często porównuje ten dźwięk do startu samolotu. 

Z doświadczenia wiem, że oczekiwanie w hałasie utrudnia skupienie się na innych czynnościach oraz powoduje szybsze zmęczenie organizmu. Szczególnie praca zdalna w zaciszu mojego małego domowego biura uwydatniła ten problem.

Niska i wysoka stawka godzinowa

Jest to bardzo ważny temat. W celu lepszego wytłumaczenia tego zagadnienia posłużę się przykładem niezwiązanym z BIM. 

Często się mówi, że prowadząc małą firmę należy znać się na wszystkim. Podatki, rozliczenia, marketing, sprzedaż, logistyka itd. Te czynności mogą mieć zarówno niską jak i wysoką stawkę godzinową. 

Przyjmuje się, że biznes dobrze się rozwija, kiedy właściciel skupia się na czynnościach o wysokiej stawce godzinowej. Przykładem czynności o wysokiej stawce godzinowej są m.in. zadania powodujące zwiększenie przychodów firmy. Takimi zadaniami mogą być: tworzenie strategii produktu, ulepszenie istniejącej oferty, doskonalenie oferty sprzedażowej. Inne czynności, na których właściciel firmy niekoniecznie musi się znać, np. stworzenie strony internetowej, obróbka video, marketing online, powinny być oddelegowane do zespołu, bądź do firmy zewnętrznej. 

W skrócie chodzi o to, aby czynności, których zrobienie zajmuje więcej czasu i energii osobie prowadzącej firmę, powinny być klasyfikowane jako czynności o niskiej stawce godzinowej.

Przenosząc to na język BIMowy wysoką stawkę godzinową posiadają zadania, które zakładają stworzenie czegoś w projekcie. Może to być np. proces tworzenia jakościowego branżowego modelu BIM, tworzenie kosztorysu, raport robót ziemnych, ustawienie procesów przepływu danych. 

Są też zadania, które są mniej ambitne i zakładają m.in. stworzenie tabelki rysunkowej, zmianę nazwy warstw, przenoszenie plików z folderu A do folderu B, zmianę tekstury, przycinanie obszaru projektu, poprawę stylu wydruków, konwersję pliku. Oczywiście, są to ważne zadania , ale większość z nich powinna zostać ZAUTOMATYZOWANA!  Takie zadania klasyfikuję jako zadania o niskiej stawce godzinowej. Potencjał pracownika w wielu powyższych wypadkach nie zostaje do końca wykorzystany.

Analizując zadania BIM Koordynatora mogę stwierdzić, że zawierają one bardzo mało pracy twórczej. Więcej czynności polega na “naprawianiu czegoś”, dostosowaniu czegoś dla kogoś.  W moim toku rozumowania, w przypadku pracy na projekcie BIM, wysoką stawkę godzinową mają projektanci, natomiast BIM Koordynator pracuje z niską wartością stawki godzinowej. 

I proszę nie odbierz tego błędnie. Roboczogodzina w Norwegii zależy od doświadczenia pracownika wykonującego daną czynność. Tak więc godzina projektanta może wynieść tyle samo co godzina pracy BIM Koordynatora. W kontekście niskiej i wysokiej stawki godzinowej chodzi mi bardziej o poziom pracy twórczej i poziom ambicji zadania.

Dużo pracy z danymi wejściowymi

Dane wejściowe są najważniejszą częścią każdego projektu BIM. Bardzo dużo zależy od jakości i dokładności modeli sytuacji istniejącej. Ma to bezpośredni wpływ na dokładność modeli projektowanych oraz końcową jakość dokumentacji BIM.

Często tworząc modele sytuacji istniejącej wykorzystuje się wiele programów na raz. Przykładowo w jednym programie tworzy się model terenu, w innym obrabia ortofotomapę, w innym modeluje się sieci podziemne, a w jeszcze innym tworzy się budynki w 3D oraz drzewa. 

Duża ilość systemów powoduje, iż proces tworzenia dokumentacji jest bardziej złożony i czasochłonny. Zauważyłem, że dużą zaletą jest posiadanie jednego oprogramowania, które zawiera większość z powyższych funkcjonalności. Przykładem takiego rozwiązania jest Trimble Quadri. Więcej na temat rozwiązań Trimble będę miał okazję opowiedzieć na konferencji infraMOST, która odbędzie się w dniach 18-20 Maja 2021. Serdecznie zapraszam!

Dane wyjściowe

Rutyna pracy

Model sytuacji istniejącej w projektach infrastrukturalnych jest bardzo ważny. Często jego stworzenie zajmuje sporo czasu. Nawiązując do godzin BIMowych (o których wspomniałem w pierwszym punkcie artykułu), czynności zakładające stworzenie modelu wyjściowego stanowią 50% z całej puli godzinowej przypadającej na BIM. 

Podczas pracy jako BIM Koordynator w przeciągu półtora roku wziąłem udział w 16 projektach. W każdym z tych projektów byłem odpowiedzialny za stworzenie modeli wyjściowych.

Zatem kolejnym mankamentem może być pojawienie się rutyny w pracy. Jeżeli chodzi o proces tworzenia dokumentacji wejściowej, to w każdym projekcie jest on taki sam. Zmieniają się tylko pliki. 

Oczywiście wszystko zależy od tego jaką osobą jesteś – być może aspirujesz do bycia ekspertem konkretnego, powtarzalnego procesu. W moim przypadku zauważyłem, że te powtarzalne czynności zabijają moją kreatywność oraz bezpośrednio wpływają na obniżenie motywacji i efektywności w pracy. 

Rutyna w pracy w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do wypalenia zawodowego oraz zmęczenia psychicznego.

Pełna skrzynka pocztowa i ukrywanie się na komunikatorze

Ta pozycja bardzo mocno wiąże się z poprzednimi punktami, czyli pracą na kilku projektach jednocześnie oraz kontaktem z wieloma osobami podczas jednego dnia pracy. BIM Koordynator to poniekąd ninja interakcji międzyludzkich – ilość i różnorodność maili napływających każdego dnia do skrzynki, jak i osób chcących komunikować się bezpośrednio, może czasem przyprawić o zawrót głowy. 

Często jedynym wyjściem jest ustawienie statusu “Do not disturb”, aby móc skupić uwagę na jednej konkretnej czynności.

Dużo maili

Podsumowanie

Wady, o których wspomniałem w kontekście pracy BIM Koordynatora mogą tak naprawdę dotyczyć każdego, bez względu jaką funkcję pełni. Ponadto chciałbym podkreślić, że bardzo cenię sobie fakt, iż miałem możliwość pracy jako BIM Koordynator. Wiele się nauczyłem, dużo procesów zrozumiałem, doświadczenie z tej pozycji niesamowicie mi się aktualnie przydaje.

Ten tekst potraktuj z przymrużeniem oka. Pamiętaj, że są to moje osobiste przemyślenia, które mogą się różnić od Twoich.

Jednak jedno wiem na pewno. Pracuj z tym, co sprawia Ci radość. Wtedy zawsze będziesz pracował z wysoką stawką godzinową 🙂

W kolejnym artykule skupię się na zaletach pracy jako BIM Koordynator. Do zobaczenia w kolejnej części.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Comment
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Rafał Paszkiewicz
2 lat temu

Bardzo konkretny i wartościowy artykuł który dotyka istoty pracy ogólnie w projektowaniu a nie tylko jako BIMKoordynator, warto przeczytać, polecam 🙂

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: