Ifc, MVD

Standardy openBIM – Model View Definition

Uczestnicy projektu np. architekci, inżynierowie budowlani, zarządcy obiektów mają różne obowiązki, wiedzę i potrzeby w zakresie tworzenia i wykorzystywania danych.

W projekcie dane te są udostępniane innym uczestnikom projektu po to, aby mogli wykonywać swoje zadania. Jak pisałem we wcześniejszych artykułach (https://bimcorner.com/pl/co-warto-wiedziec-o-formacie-ifc-2/ ) rekomendowanym rozwiązaniem, przy współpracy między wieloma zaangażowanymi stronami,  jest użycie formatu IFC. 

Z poprzednich wpisów dotyczących tego formatu (Sekrey formatu IFC Część 1 , Część 2 i Część 3)  mogliście się dowiedzieć również, ze IFC to ogromna struktura wzajemnie połączonych elementów i atrybutów a także wzajemnych relacji między nimi. Format ten,  w najpopularniejszej wciąż wersji 2X3 posiada 653 znormalizowane klasy z definicjami, a w tym…około 12000 właściwości. Jak widać jest to ogromna ilość informacji. Rodzi się zatem pytanie, czy za każdym razem dokonując eksportu do IFC eksportujemy ta ogromna ilość informacji? Jak je przefiltrować? Które wybrać?

Odpowiedzią jest Model View Definition w skrócie MVD.

1. Czym jest Model View Definition (MVD)

Struktura schematu IFC jest modułowa i zawiera elementy dla określonych domen, takich jak Architektura, Analiza konstrukcji, Elektryka itp.

Celem IFC jest stworzenie interfejsu między różnymi narzędziami, w celu wymiany informacji.  Nie każdy program ma wewnętrzny schemat danych, który przechowuje wszystkie określone klasy w każdej domenie. Przypomnijmy, że jest ich około 12000.

IFC Schema, Domains
Schemat IFC (źródło: https://www.buildingsmart.org/)

Rozważmy np. oprogramowanie do modelowania konstrukcji Tekla Structures . Nie ma w nim danych o nawilżaczu (IfcHumidifierType) lub lokatorze (IfcOccupant). Takie informacje mogą być przydatne przy tworzeniu symulacji klimatu i bilansu energetycznego budynku lub symulacji ewakuacji, dlatego nie zostały zawarte w tym programie..

Należy więc wyjaśnić, który podzbiór wszystkich danych schematu IFC jest potrzebny podczas wymiany do określonego zastosowania. Mówiąc inaczej, które informacje przefiltrować z całego schematu IFC

Takie podzbiory danych można zdefiniować, analizując ogólny schemat IFC w mniejszych “pakietach” czyli w MVD. Określone są w nich wymagania użytkownika dotyczące potrzebnych informacji. MVD opisuje, które obiekty, reprezentacje, relacje, koncepcje i atrybuty są potrzebne dla uczestnika projektu i jego aplikacji do wykonania pożądanego zadania.

Model View Definition  określa również, która część schematu IFC jest zaimplementowana przez dany program.

Twórcy każdego oprogramowania mogą wybrać własną listę klas IFC, które obsługują w swoich funkcjach importu i eksportu IFC. Tzn, że mogą tworzyć własne Model View Definitions.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w rzeczywistości każda funkcja eksportu w IFC w każdym programie jest tworzona w oparciu o definicję widoku modelu MVD.

Model View Definition
Na podstawie grafiki Mark Baldwin

2. Przykłady MVD

Najpopularniejszym typem MVD dla IFC wersji 2×3 jest Coordination View ( Widok Koordynacyjny). Widok koordynacji jest przefiltrowaną wersją pełnego schematu IFC i jest tworzony z myślą o koordynacji projektu między wieloma użytkownikami i dyscyplinami w  projekcie. W końcu to jest jedno z głównych zastosowań IFC w technologii BIM.

IFCE Export Revit , Model View Definition MVD
Eksport z programu Revit ( Lista dostępnych MVD - IFC 2x3)
Eksport z programu Tekla Structures ( Lista dostępnych MVD - IFC 2x3)

Oficjalne MVD buildingSmart dla IFC 2×3

 • Coordination View - Widok koordynacji - elementy przestrzenne i fizyczne do koordynacji projektowania między branża architektoniczna, konstrukcyjną i instalacyjną (MEP)
 • Space Boundary - Ograniczenia przestrzeni - Identyfikacja i eksport dodatkowych granic przestrzeni (wielokąty, które określają zakres kontaktu przestrzeni z bezpośrednio sąsiadującymi powierzchniami (np. Ścianami, podłogami, sufitami) i otworami). Może być stosowany do analizy energetycznej budynków i Quantity take-off.
 • Basic FM Handover View - Podstawowy widok przekazujący dane do zarządzania obiektem (Facility MAnagement). Przekazywanie informacji o modelu z programu do planowania i projektowania do aplikacji CAFM (Computer Aided Facility Management) i CMMS (Computerized maintenance management system), a także przekazywanie informacji o modelu z oprogramowania do konstrukcji i rozruchu do tych aplikacji.Podstawowy zakres tego widoku można podsumować jako listę przestrzeni i wyposażenia dla systemów przestrzennych i technicznych obiektu. Widok ten spełnia następujące wymagania wspomnianego Widoku Koordynacji:
 • zdolność do przypisywania elementów wyposażenia i wyposażenia do pomieszczeń
 • przypisywania pomieszczeń do stref,
 • przypisania klasyfikacji do przestrzeni i komponentów
 • w celu przypisania podstawowych właściwości producenta do komponentów (standardowe i niestandardowe właściwości IFC)
 • w celu przypisania drzwi i okien do przestrzeni
 • w celu przypisania informacji o typie komponentów (produkt typu IFC)
 • eksportować ilości podstawowe dla wszystkich komponentów projektu i struktur przestrzennych.
 • Przykładem jest COBie, specyfikacja stosowana przy przekazywaniu informacji o zarządzaniu obiektem. Jest to format danych arkusza kalkulacyjnego do dostarczania podzbioru informacji o modelu budynku, a nie informacji o modelu geometrycznym.
 • Structural Analysis View - Widok analizy strukturalnej - Model analizy strukturalnej, utworzony w programie do projektowania konstrukcji, wysyłany do jednego lub wielu programów do analizy strukturalnej.
Revit MVD
Zobrazowanie MVD (źródło: https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/draftr/2528/180213_IFC_Handbuch.pdf)

Oficjalne MVD buildingSmart dla IFC 4

 • Reference View - Widok odniesienia - jest to uproszczona reprezentacja geometryczna i relacyjna elementów przestrzennych i fizycznych modelu odniesienia, w celu koordynacji projektu między różnymi branżami - architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną (MEP)
 • Design Transfer View - widok przeniesienia projektu - Zaawansowana reprezentacja geometryczna i relacyjna elementów przestrzennych i fizycznych w celu umożliwienia transferu informacji o modelu z jednego narzędzia do drugiego. Nie jest to transfer w obie strony, ale wyższy poziom jednokierunkowego transferu danych i odpowiedzialności. Stosuje się go w sytuacji, gdy model wyeksportowany z jednego programu ( np. architektonicznego) jest punktem wyjścia w innym programie, w którym dokonuje się konwersji modelu do obiektów natywnych i kontynuuje się dalej prace w tym programie.
IFCE Export Revit , Model View Definition MVD
Eksport z programu Revit ( Lista dostępnych MVD - IFC 4)

Oficjalne wersje Model View Definitions (MVD) są wymienione tutaj: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/mvd-database/

Inne przyklady MVD 

 • Architectural Design to Structural Design - Projektowanie architektoniczne do projektowania strukturalnego - gdzie architekt zapewnia konstruktorowi modelowe „tło”, do którego można się odwołać przy rozmieszczaniu i projektowaniu elementów konstrukcyjnych.
 • Architectural Design to Quantity Takeoff - Projekt architektoniczny do Quantity take-off - gdzie architekt zapewnia generalnemu wykonawcy model, który ma dokładne rozmieszczenie elementów do wydobywania ilości i przypisywania liczb kosztów.
 • Analiza projektu budynku do analizy energetycznej - gdy architekt lub projektant / inżynier przedstawia inżynierowi ds. energii model z konkretnymi typami konstrukcji i wartościami termicznymi materiałów, a także wartościami komfortu cieplnego dla przestrzeni wewnętrznych w celu określenia wydajności budynku.

Widok koordynacyjny (Coordination View) jest również podzbiorem IFC, który jest wykorzystywany do oficjalnej certyfikacji oprogramowania przez buildingSmart. Co to oznacza w praktyce?

Certyfikacja buildingSmart dla programów odbywa się przy imporcie i eksporcie IFC zgodnie z definicją widoku modelu, a nie pełnym schematem IFC.

Dostawcy oprogramowania mogą również zdefiniować własny podzbiór lub filtr czyli własny MVD. Mogą tworzyć MVD do wymiany danych niezbędnych do symulacji energetycznych lub symulacji ewakuacyjnych.  W takim przypadku pożądane będzie aby taki MVD zawierał np. klasę lokatora ifcOccupant (niezbędny w tworzeniu symulacji ewakuacji obiektu).

3. Kto obsługuje MVD?

Wszystkie aplikacje obsługujące eksport danych BIM za pośrednictwem IFC mają pewne wsparcie MVD. Zazwyczaj narzędzie do tworzenia BIM będzie zawierało listę opcji MVD.

Lista programów z certyfikatem buildingSmart: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

4. Podsumowanie

Co warto zapamiętać z powyższego tekstu?

Należy zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości każda funkcja eksportu  IFC w każdym programie jest tworzona w oparciu o definicję widoku modelu MVD. Żaden program podczas eksportu do IFC nie używa całego schematu a jedynie przefiltrowane jego części.

Producenci oprogramowania, mogą tworzyć wewnątrz swoich programów własne MVD w zależności od potrzeb i przeznaczenia danego programu, co jest niezwykle istotnym i elastycznym wykorzystaniem schematu IFC.

Jako użytkownik powinieneś pamiętać, że mówiac o wymianie danych poprzez IFC, w istocie mówisz  o Model View Definition.

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych poradników i artykułów, prosto na swoją skrzynkę odbiorczą!

Bądź na bieżąco z naszym newsletterem. Bez spamu, tylko wiedza.

Spodobał Ci się post? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

Komentarze

Autor

Nie Przegap

Pobierz nasze darmowe poradnik:

 • „5 kroków do nauki parametrycznego modelowania”
 • „Jak efektywnie przeprowadzać Spotkania Koordynacyjne”

śledź nas na FAcebooku

Najnowsze wpisy