Ifc, MVD

Standardy openBIM – Model View Definition

Uczestnicy projektu np. architekci, inżynierowie budowlani, zarządcy obiektów mają różne obowiązki, wiedzę i potrzeby w zakresie tworzenia i wykorzystywania danych. W projekcie dane te są udostępniane innym uczestnikom projektu po to, aby mogli wykonywać swoje zadania. Jak pisałem we wcześniejszych artykułach (http://bimcorner.com/pl/co-warto-wiedziec-o-formacie-ifc-2/ ) rekomendowanym rozwiązaniem, przy współpracy między wieloma zaangażowanymi stronami,  jest użycie formatu IFC.  Z poprzednich wpisów dotyczących tego formatu (Sekrey formatu IFC Część 1 , Część 2 i Część 3)  mogliście się dowiedzieć również, ze IFC to ogromna struktura wzajemnie połączonych elementów i atrybutów a także wzajemnych relacji między nimi. Format ten,  w najpopularniejszej wciąż wersji 2X3 posiada 653 znormalizowane klasy z definicjami, a w tym…około 12000 właściwości. Jak widać jest to ogromna ilość informacji. Rodzi się zatem pytanie, czy za każdym razem dokonując eksportu do IFC eksportujemy ta ogromna ilość informacji? Jak je przefiltrować? Które wybrać? Odpowiedzią jest Model View Definition w skrócie MVD.

1. Czym jest Model View Definition (MVD)

Struktura schematu IFC jest modułowa i zawiera elementy dla określonych domen, takich jak Architektura, Analiza konstrukcji, Elektryka itp. Celem IFC jest stworzenie interfejsu między różnymi narzędziami, w celu wymiany informacji.  Nie każdy program ma wewnętrzny schemat danych, który przechowuje wszystkie określone klasy w każdej domenie. Przypomnijmy, że jest ich około 12000.
IFC Schema, Domains
Schemat IFC (źródło: https://www.buildingsmart.org/)
Rozważmy np. oprogramowanie do modelowania konstrukcji Tekla Structures . Nie ma w nim danych o nawilżaczu (IfcHumidifierType) lub lokatorze (IfcOccupant). Takie informacje mogą być przydatne przy tworzeniu symulacji klimatu i bilansu energetycznego budynku lub symulacji ewakuacji, dlatego nie zostały zawarte w tym programie. Należy więc wyjaśnić, który podzbiór wszystkich danych schematu IFC jest potrzebny podczas wymiany do określonego zastosowania. Mówiąc inaczej, które informacje przefiltrować z całego schematu IFC Takie podzbiory danych można zdefiniować, analizując ogólny schemat IFC w mniejszych “pakietach” czyli w MVD. Określone są w nich wymagania użytkownika dotyczące potrzebnych informacji. MVD opisuje, które obiekty, reprezentacje, relacje, koncepcje i atrybuty są potrzebne dla uczestnika projektu i jego aplikacji do wykonania pożądanego zadania. Model View Definition  określa również, która część schematu IFC jest zaimplementowana przez dany program. Twórcy każdego oprogramowania mogą wybrać własną listę klas IFC, które obsługują w swoich funkcjach importu i eksportu IFC. Tzn, że mogą tworzyć własne Model View Definitions. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w rzeczywistości każda funkcja eksportu w IFC w każdym programie jest tworzona w oparciu o definicję widoku modelu MVD.
Model View Definition
Na podstawie grafiki Mark Baldwin

2. Przykłady MVD

Najpopularniejszym typem MVD dla IFC wersji 2×3 jest Coordination View ( Widok Koordynacyjny). Widok koordynacji jest przefiltrowaną wersją pełnego schematu IFC i jest tworzony z myślą o koordynacji projektu między wieloma użytkownikami i dyscyplinami w  projekcie. W końcu to jest jedno z głównych zastosowań IFC w technologii BIM.
IFCE Export Revit , Model View Definition MVD
Eksport z programu Revit ( Lista dostępnych MVD - IFC 2x3)
Eksport z programu Tekla Structures ( Lista dostępnych MVD - IFC 2x3)
Oficjalne MVD buildingSmart dla IFC 2×3
Revit MVD
Zobrazowanie MVD (źródło: https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/draftr/2528/180213_IFC_Handbuch.pdf)
Oficjalne MVD buildingSmart dla IFC 4
IFCE Export Revit , Model View Definition MVD
Eksport z programu Revit ( Lista dostępnych MVD - IFC 4)

Oficjalne wersje Model View Definitions (MVD) są wymienione tutaj: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/mvd-database/

Inne przyklady MVD 
Widok koordynacyjny (Coordination View) jest również podzbiorem IFC, który jest wykorzystywany do oficjalnej certyfikacji oprogramowania przez buildingSmart. Co to oznacza w praktyce? Certyfikacja buildingSmart dla programów odbywa się przy imporcie i eksporcie IFC zgodnie z definicją widoku modelu, a nie pełnym schematem IFC. Dostawcy oprogramowania mogą również zdefiniować własny podzbiór lub filtr czyli własny MVD. Mogą tworzyć MVD do wymiany danych niezbędnych do symulacji energetycznych lub symulacji ewakuacyjnych.  W takim przypadku pożądane będzie aby taki MVD zawierał np. klasę lokatora ifcOccupant (niezbędny w tworzeniu symulacji ewakuacji obiektu).

3. Kto obsługuje MVD?

Wszystkie aplikacje obsługujące eksport danych BIM za pośrednictwem IFC mają pewne wsparcie MVD. Zazwyczaj narzędzie do tworzenia BIM będzie zawierało listę opcji MVD. Lista programów z certyfikatem buildingSmart: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

4. Podsumowanie

Co warto zapamiętać z powyższego tekstu? Należy zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości każda funkcja eksportu  IFC w każdym programie jest tworzona w oparciu o definicję widoku modelu MVD. Żaden program podczas eksportu do IFC nie używa całego schematu a jedynie przefiltrowane jego części. Producenci oprogramowania, mogą tworzyć wewnątrz swoich programów własne MVD w zależności od potrzeb i przeznaczenia danego programu, co jest niezwykle istotnym i elastycznym wykorzystaniem schematu IFC. Jako użytkownik powinieneś pamiętać, że mówiac o wymianie danych poprzez IFC, w istocie mówisz  o Model View Definition.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: