model BIM

Modele BIM w projekcie infrastrukturalnym

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad podziałem modeli występujących w świecie BIM? W projektach infrastrukturalnych możemy spotkać wiele typów modeli. Są one używane  do przedstawienia sytuacji projektowanej i istniejącej.
W poniższym artykule chciałbym przybliżyć różne typy modeli BIM, które występują w projektach infrastrukturalnych.

Tekst bazuje na podręczniku BIM opracowanym przez SVV (Statens Vegvesen) oraz obrazuje podział jaki występuje w Norwegii.

Spis treści

Model bazowy

Modele podstawowe (bazowe) opisują istniejące obiekty w 3D na, pod i nad ziemią w obszarze projektu w danym czasie. Modele podstawowe są przygotowywane na podstawie danych podstawowych o których pisałem tutaj i mogą opisywać takie elementy, jak ukształtowanie terenu, geologia, warunki naturalne, infrastruktura techniczna, budynki, demografia i inne.

Modele podstawowe wizualizują sytuację istniejącą w obszarze projektu w 3D. Przez istniejącą sytuację rozumie się zarówno elementy fizyczne, takie jak ukształtowanie terenu, infrastruktura i roślinność, jak i warunki, takie jak ryzyko lub ochrona. Modele podstawowe są wykorzystywane w analizach oraz jako podstawa planowania, inżynierii i budowy.

Budynki w 3D
(1) Budynki istniejące. Źródło: Statens Vegvesen

Zasady modelowania

 • Przed modelowaniem modeli podstawowych należy sprawdzić jakość danych podstawowych
 • Modele podstawowe powinny zawierać jedynie informacje o istniejących komponentach w obszarze projektu
 • Istniejące komponenty, które są modyfikowane są uwzględniane w modelach branżowych
 • Dane podstawowe wykorzystywane w analizach/obliczeniach lub te, które podlegają usunięciu/zmianie muszą mieć geometrię 3D.
 • Podstawowe dane, które mają być tylko wizualizowane w modelu i nie są wykorzystywane do obliczeń, mogą mieć geometrię rastrową
 • Opis każdego modelu podstawowego zawiera następujące informacje:
 • Jakie dane podstawowe należy uwzględnić
  • Wymagania dotyczące lokalizacji,
  • Wymagania dotyczące geometrii
  • Wymagania dotyczące współczynnika pokrycia
  • Wymagania dotyczące metadanych
  • Wymagania dotyczące formatu danych

Model sytuacji istniejącej

Model sytuacji istniejącej powinien zawierać wszystkie modele bazowe, które są ujęte w fazie projektowej. Celem modelu sytuacji istniejącej jest zebranie wszystkich istotnych informacji o istniejącej sytuacji w jednym wspólnym modelu, tak aby wszystkie lub wybrane tematy i komponenty mogły być pokazane razem lub oddzielnie. Model sytuacji powinien być wykorzystany jako punkt wyjścia do analiz, planowania i inżynierii.
Model sytuacji istniejącej
(2) Model sytuacji istniejącej. Źródło: Statens Vegvesen
Model sytuacji istniejącej
(3) Model sytuacji istniejącej wraz z wartwami gruntu. Źródło: Statens Vegvesen

Zasady modelowania

 • Model musi przedstawiać sytuację istniejącą w obszarze projektu w momencie projektowania modelu
 • Nie należy dodawać żadnych innych elementów niż te, które znajdują się w modelach sytuacji istniejącej
 • Tematy, których w danym momencie brakuje, muszą pojawić się jako puste przestrzenie w modelu
 • Musi istnieć możliwość oddzielnego wyświetlania podstawowych modeli
 • Komponenty zawarte w podstawowych modelach muszą być wyświetlane w izolacji

Model branżowy

Model branżowy zawiera nowe lub zmodyfikowane obiekty bazowe. Modele branżowe projektowane są na podstawie modeli sytuacji istniejącej. Obiekty są projektowane przy użyciu geometrii 3D i mogą reprezentować obiekty fizyczne lub warunki na, pod i nad gruntem w obszarze projektu.

Modele branżowe są używane do:

 • planowanie i wizualizacja przyszłej sytuacji, 
 • podstawa do planowania, modelowania i wizualizacji innych elementów tematycznych,
 • podstawa do analizy
  interdyscyplinarnej,
 • koordynacja i zapewnienie jakości,
 • planowanie, dane tyczeniowe, system sterowania maszyn, praca w fazie budowy
Model konstrukcji
(4) Model branży konstrukcyjnej. Źródło: Statens Vegvesen
Infrastruktura techniczna
(5) Model branżowy intrastruktury technicznej. Źródło: Statens Vegvesen

Zasady modelowania

 • Wymagania jakościowe dotyczące projektowania modeli branżowych są określone w podręcznikach Statens Vegvesen (Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych)
 • Projektowanie to proces iteracyjny
  • Projektowane rozwiązania w modelu branżowym mogą ulec zmianie np. w wyniku:
   • analizy
   • pracy w innych modelach branżowych
   • interdyscyplinarnej kontrola jakości
 • Zawartość modeli branżowych musi być skoordynowana, a jakość zapewniona w modelu interdyscyplinarnym
 • Zawartość modeli branżowych jest wykorzystywana do tworzenia danych wynikowych wykorzystywanych na budowie

Model wielobranżowy

Celem modelu wielobranżowego jest zebranie wszystkich istotnych informacji o planowanej sytuacji we wspólnym modelu, tak aby wszystkie lub wybrane tematy i elementy tematyczne mogły być pokazane razem lub oddzielnie. Model wielobranżowy stosuje się do interdyscyplinarnej kontroli jakości, tworzenia danych dotyczących wydajności oraz jako podstawa modelu koordynacyjnego.
Model interdyscyplinarny
(6) Model wielobranżowy infrastrukturalny. Źródło: Statens Vegvesen

Zasady modelowania

 • Musi przedstawiać planowaną sytuację w obszarze projektu w momencie projektowania modelu
 • Nie należy dodawać żadnych innych elementów niż te, które znajdują się w modelach branżowych,
 • Branże, których w danym momencie brakuje, muszą pojawić się jako puste przestrzenie w modelu,
 • Modele branżowe muszą mieć możliwość wyświetlania w izolacji,
 • Komponenty zawarte w modelach branżowych muszą być możliwe do wyświetlenia w izolacji

Model koordynacyjny

Model koordynacyjny powinien przedstawiać modele podstawowe i modele branżowe, które są zawarte w fazie projektu. Model koordynacyjny gromadzi wszystkie istotne informacje o istniejącej i planowanej sytuacji w modelu/widoku opisującym przyszłą sytuację.

Model koordynacji można wykorzystać do:

 • koordynacja projektu,
 • interdyscyplinarna kontrola jakości,
 • wspomaganie podejmowania decyzji w projekcie,
 • opracowanie rozwiązań w projekcie,
 • zarządzanie projektami,
 • wyjaśnienia techniczne i kontrola postępów,
 • podstawa do analiz, widoków modeli, prezentacji i innych danych wynikowych,
 • prezentacja wybranych rozwiązań dla decydentów i opinii publicznej,
 • wizualizacja zadań roboczych w fazie budowy,
Coordination model
(7) Model koordynacyjny. Źródło: Statens Vegvesen

Zasady modelowania

 • Musi przedstawiać planowaną sytuację w obszarze projektu w momencie projektowania modelu
 • Nie należy dodawać żadnych innych elementów niż te, które znajdują się w modelach podstawowych i branżowych
 • Branże, których w danym momencie brakuje, muszą pojawić się jako puste przestrzenie w modelu,
 • Modele branżowe i podstawowe muszą być możliwe do wyświetlenia w izolacji,
 • Komponenty zawarte w profesjonalnych modelach muszą być możliwe do wyświetlenia w izolacji,

Podsumowanie

Jak możesz zauważyć istnieje wiele typów modeli. Warto tutaj podkreślić, że za model sytuacji istniejącej, model wielobranżowy oraz model koordynacyjny odpowiedzialny jest BIM Koordynator. Do zadań projektanta natomiast należy kontrola jakości modeli podstawowych oraz branżowych.

W powyższym tekście zaprezentowałem podstawowy podział modeli BIM w oparciu o standardy norweskie. W kolejnych artykułach przybliżę bardziej szczegółowo modele podstawowe oraz modele branżowe.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: