IFC road

Relacje w infrastrukturalnym modelu IFC 4.3

Industry Foundation Classes (IFC) to międzynarodowy standard modelowania informacji o budynkach i infrastrukturze. Jednym z kluczowych elementów schematu IFC jest system relacji. Relacje pomagają określić, w jaki sposób poszczególne elementy budowli są ze sobą połączone i jak na siebie wpływają.

W tym artykule opiszę relacje, które wykorzystałem do stworzenia przestrzennej struktury podziału w modelach drogowym oraz wodno-kanalizayjnym.  Posłużę się przykładem modelu drogi oraz modelu wodno-kanalizacyjnego, które znajdziesz poniżej w przeglądarce BIM.

IFC 4.3 in infrastructure
(1) Omawiany przykład modelu drogowego i wodno-kanalizacyjnego

UWAGA: Omawiany model IFC 4.3 został stworzony w oprogramowaniu Trimble Quadri. Model jest udostępniany w celach edukacyjnych. W tym momencie możliwe jest stworzenie modelu IFC 4.3 w środowisku programistycznym, do którego mam dostęp jako pracownik Trimble. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie Trimble Quadri, napisz bezpośrednio do mnie na Linkedin.

ifcRelationship

ifcRelationship jest obiektem ogólnym w schemacie IFC, którego można użyć do przedstawienia dowolnego typu relacji między dwoma lub większą liczbą obiektów w modelu. Istnieje kilka różnych podtypów obiektu ifcRelationship, z których każdy jest używany do reprezentowania określonego typu relacji.

Niektórymi z najczęściej używanych relacji w schemacie IFC są:

 • ifcRelContainedinSpatialStructure,
 • ifcRelAggregates,
 • ifcRelVoidsElement,
 • ifcRelAssociatesMaterial,
 • ifcRelAssignsToGroup,
 • ifcRelNests.

To właśnie na tych relacjach się skupię, aby omówić jak zbudowałem strukturę przestrzenną w modelach infrastrukturalnych.

ifcRelationship jest obiektem ogólnym w schemacie IFC, którego można użyć do przedstawienia dowolnego typu relacji między dwoma lub większą liczbą obiektów w modelu. Istnieje kilka różnych podtypów obiektu ifcRelationship, z których każdy jest używany do reprezentowania określonego typu relacji.

Niektórymi z najczęściej używanych relacji w schemacie IFC są:

 • ifcRelContainedinSpatialStructure,
 • ifcRelAggregates,
 • ifcRelVoidsElement,
 • ifcRelAssociatesMaterial,
 • ifcRelAssignsToGroup,
 • ifcRelNests.

To właśnie na tych relacjach się skupię, aby omówić jak zbudowałem strukturę przestrzenną w modelach infrastrukturalnych.

ifcRelContainedinSpatialStructure

Relacja ifcRelContainedinSpatialStructure służy do osadzenia obiektu lub zbióru obiektów w strukturze przestrzennej, takiej jak obszar (ifcSite), droga (ifcRoad). Obiekt ten jest często używany do reprezentowania relacji typu „jest zawarty w” lub „jest częścią” i pozwala na precyzyjne określenie hierarchicznej struktury modelu budynku/infrastruktury.

Mówiąc prościej, możemy wykorzystać tę relację między obiektami przestrzennymi (ifcSite, ifcRoad, ifcRoadPart) a obiektem mającym kształt, geometrię (ifcAlignment, ifcSlab, ifcEarthworks) lub zbiorem obiektów (ifcPavement, ifcElementAssembly, ifcEarthworksFill).

W omawianym przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • Pomiędzy ifcSite a ifcAlignment, ifcGeomodel
ifcRelationship in IFC
(2) ifcRelContainedInSpatialStructure pomiędzy ifcSite a fcAlignment i ifcGeomodel
 • W modelu drogowym pomiędzy ifcRoadPart (Longitudinal) a ifcPavement, ifcEartwhorksFill i ifcElementAssembly
ifcRelContainedInSpatialStructure in infrastructure
(3) ifcRelContainedInSpatialStructure pomiędzy ifcRoadPart a ifcPavement, ifcEartworksFill, ifcElementAssembly
 • W modelu drogowym między ifcRoadPart (Lateral) a ifcCourse (górna powierzchnia drogi), ifcEarthworksFill (zbocze) i ifcDistributrionChamber (rów)
ifcRelContainedInSpatialStructure
(4) ifcRelContainedInSpatialStructure pomiędzy ifcRoadPart (Lateral) a ifcCourse (górna powierzchnia drogi), ifcEarthworksFill (zbocze) i ifcDistributrionChamber (rów)
 • W modelu wodno-kanalizacyjnym pomiędzy ifcSite a ifcElementAssembly, który jest używany jako  zbiór wszystkich części modelu
ifcRelContainedInSpatialStructure
(5) ifcRelContainedInSpatialStructure pomiędzy ifcSite a ifcElementAssembly

ifcRelAggregates

Relacja ifcRelAggregates pomaga przedstawić w schemacie IFC podział obiektu ​​na inne obiekty. Na przykład można jej użyć do określenia tego, że ​​droga składa się z wielu części lub że nawierzchnia składa się z pojedynczych warstw. Zależność ta jest istotna przy określaniu kompozycji elementów budynku i infrastruktury.

Ten związek jest używany w dwóch głównych przypadkach. Między obiektami przestrzennymi dzielącymi obiekt/obszar na kolejne części/obszary oraz między zbiorami/zespołami a ich częściami.

W przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • W modelu drogowym między obiektami przestrzennymi takimi jak: ifcProject, ifcSite, ifcRoad oraz ifcRoadPart
ifcRelAggregates
(6) ifcRelAggregates pomiędzy obiektami przestrzennymi takimi jak: ifcProject, ifcSite, ifcRoad, ifcRoadPart
 • W modelu drogowym między ifcPavement (Konstrukcja nawierzchni) a poszczególnymi warstwami (ifcCourse)
ifcPavement
(7) ifcRelAggregates pomiędzy ifcPavement a ifcCourse
 • W modelu drogowym między obiektem reprezentującym zbiór robót ziemnych (ifcEarthworksFill) a różnymi jego typami 
ifcRelAggregates-ifcEarthworksFill
(8) ifcRelAggregates pomiędzy ifcEarthworks a różnymi typami ifcEarthworks
 • W modelu wodno-kanalizacyjnym pomiędzy ifcElementAssembly reprezentującym cały model a ifcDistributionSystem reprezentujący studnie oraz rury oraz dwoma innymi ifcElementAssembly zawierającymi części rowu i dane do tyczenia.
ifcRelAggregates
(9) ifcRelAggregates pomiędzy ifcDistributionSystem, ifcElementAssembly
 • W modelu wodno-kanalizacyjnym pomiędzy ifcElementAssembly reprezentującym cały model a ifcDistributionSystem reprezentujący studnie oraz rury oraz dwoma innymi ifcElementAssembly zawierającymi części rowu i dane do tyczenia.
Relation in Water and Sewer System
(10) ifcRelAggregates pomiędzy ifcElementAssembly a ifcEarthworksFill, ifcBuiltElement, ifcCourse i ifcDistributionChamberElement

ifcRelVoidsElement

Relacja ifcRelVoidsElement służy do określenia, że jeden obiekt tworzy “pustą” przestrzeń w innym obiekcie. Na przykład w przypadku budynków można jej użyć do określenia, że okno jest “pustką” w ścianie. W infrastrukturze może to być objętość gleby, która jest wykopywana i tworzy pustkę w terenie.

W przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • W modelach drogowym i wodno-kanalizacyjnym pomiędzy ifcGeomodel i ifcEarthworksCut (grunt wykopany)
(11) ifcRelAggregates pomiędzy ifcGeomodel a ifcEartworksCut

ifcRelAssociatesMaterial

Relacja ifcRelAssociatesMaterial pozwala określić związek pomiędzy obiektem a materiałem. Na przykład, w przypadku budynków, można jej użyć do powiązania ​​ściany z określonym typem cegły. W infrastrukturze relacja ta może być wykorzystana do określenia materiału  warstw nawierzchni, rury, studzienki itd.

W przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • W modelu drogowym między ifcCourse a ifcMaterial
ifcMaterial
(12) ifcRelAssociatesMaterial pomiędzy ifcMaterial a ifcCourse

ifcRelAssignsToGroup

Relacja ifcRelAssignsToGroup służy do określenia relacji pomiędzy obiektem a grupą. Przykładowo, ​​drzwi są przypisane do grupy drzwi znajdujących się w budynku. W infrastrukturze relacja ta może być wykorzystana do przypisania studzienek do systemu dystrybucyjnego. Ogólnie rzecz biorąc, ta relacja jest ważna dla organizowania elementów w logiczne grupy.

W przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • W modelu wodno-kanalizacyjnym pomiędzy ifcDistributionSystem a ifcElementAssembly reprezentujący zbiór części studzienki
ifcRelAssignsToGroup
(13) ifcRelAssignsToGroup pomiędzy ifcDistibutionSystem a ifcElementAssembly

ifcRelNests

Relacja ifcRelNests określa “zagnieżdżenie” obiektu w innym obiekcie. Można go na przykład użyć do określenia, że ​​okno jest zagnieżdżone w ścianie. W infrastrukturze relacja ta służy do definiowania relacji między elementami linii trasowania.

W przykładzie wykorzystałem tę zależność:

 • W modelu drogi między ifcAlignment, ifcVerticalAlignment, ifcHorizontalAlignment i ifcAlignmentSegment
(14) ifcRelNests pomiędzy ifcAlignment a ifcVerticalAlignment, ifcHorizontalAlignment i ifcAlignmentSegment

Podsumowanie

Relacje w schemacie IFC są ważną częścią standardu, ponieważ pozwalają na precyzyjne określenie połączeń i relacji pomiędzy elementami budynku. To z kolei pozwala na tworzenie i udostępnianie dokładniejszych i bardziej szczegółowych modeli budynków i infrastruktury.

Inne artykuły o IFC 4.3

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: