Rola Współpracy Cyfrowej w Branży Budowlanej

Kiedy poznajesz nowych ludzi, jednym z pierwszych pytań, które możesz zadać i otrzymać, jest: “Czym się zajmujesz?” Zawsze miałem trudności z udzieleniem na nie odpowiedzi w kilku prostych słowach lub nawet zdaniach. W pracy dzieje się tak dużo! W końcu zdecydowałem się usiąść i spisać moją rolę i odpowiedzialności. Ten post na blogu jest tego zapisem.

W zmieniającej się branży AEC, integracja narzędzi cyfrowych i technologii stała się niezbędna do usprawnienia procesów, poprawy efektywności i zwiększenia współpracy. W centrum tej transformacji znajduje się metodyka Modelowania Informacji o Budynku (BIM) oraz zespoły odpowiedzialne za jej wdrożenie na projektach.

Pracuję jako część takiego zespołu na projekcie Nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Stavanger (możesz pobrać Studium przypadku tego projektu tutaj!). Moje stanowisko nosi nazwę Koordynatora Współpracy Cyfrowej, aczkolwiek ta rola może mieć różne nazwy: Lider Cyfryzacji, Menedżer BIM, Lider BIM, Specjalista ds. Cyfryzacji i wiele innych.

Czym jest cyfryzacja i jakie są zadania takiego zespołu? Czytaj dalej. 🙂

Spis treści

Cyfryzacja Projektów Budowlanych

Cyfryzacja w branży budowlanej to fundamentalna zmiana z tradycyjnych, papierowych procesów na narzędzia cyfrowe i technologie, które usprawniają i ulepszają każdy aspekt projektu budowlanego. Odnośnie cyfryzacji projektu, nad którym pracuję – Nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Stavanger (przetłumacz na angielsi i dowiedz się więcej) – umieściłbym nas gdzieś między BIM Etapem 2 a BIM Etapem 3 w schemacie rozwoju BIM przedstawionym w ISO 19650. Nadal jesteśmy projektem opartym na plikach (jak cała branża), ale silnie polegamy na bazach danych połączonych z naszymi modelami.

BIM stages according to ISO 19650.

W istocie, cyfryzacja w budownictwie oznacza kompleksową integrację narzędzi cyfrowych, technologii i przepływów pracy, które zwiększają współpracę, redukują błędy, usprawniają zarządzanie projektem i umożliwiają budowę budynku bez użycia rysunków papierowych.

Zauważyłem, że ta transformacja obejmuje kilka kluczowych obszarów:

Cyfrowe planowanie projektu

W przeciwieństwie do tradycyjnego planowania projektu za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, tutaj wykorzystujemy narzędzia cyfrowe do planowania funkcji pomieszczeń. Te narzędzia pozwalają na dokładniejsze i wspólne planowanie, dostarczając centralną bazę danych dla wszystkich zainteresowanych stron do pracy wspólnie. Zapewnie ta, że projekt jest zgodny z jego celami.

Integracja i automatyzacja projektu

W fazie projektowania dążymy do zaadoptowania różnych narzędzi chmurowych do zarządzania projektem, uwagami i kontroli kolizji, automatyzując rzmudne zadania. Zapewnia to koordynację wszystkich aspektów projektu, minimalizację błędów i sprawną realizację projektu.

Cyfrowa budowa

W fazie budowy, cyfryzacja obejmuje aktywne wykorzystanie modeli BIM we wszystkich aspektach: począwszy od kalkulacji kosztów, przez harmonogramowanie, a skończywszy na użyciu tabletów i BIM kiosków na placu budowy.

Dokumentacja i przekazanie projektu

Cyfryzacja rozciąga się na fazę przekazania projektu po skończonej budowie, która obejmuje ustanowienie efektywnych procesów cyfrowych w celu zbierania dokumentacji, łączenia modeli z danymi produktu i dostarczania szkoleń wykonawcom w zakresie dostarczania dokumentacji. Zapewnia to, że zamawiający otrzymuje dobrze udokumentowane i łatwe do zarządzania obiekty.

Cyfrowa Współpraca

W naszym projekcie integrujemy narzędzia cyfrowe i technologie w celu ułatwienia komunikacji, współpracy i wymiany informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w projekt budowlany. Nazywamy to współpracą cyfrową. Gdzie znajduje się ona w procesie inwestycyjnym? Istnieje na styku kilku kluczowych aspektów:

Technologia i Narzędzia

Cyfrowa Współpraca ściśle wiąże się z wykorzystaniem technologii i narzędzi cyfrowych. Wykorzystuje oprogramowanie, platformy komunikacyjne i systemy zarządzania projektami, aby stworzyć połączony ekosystem, w którym dane i informacje projektowe przepływają płynnie.

Ludzie i Procesy

Chociaż technologia odgrywa istotną rolę, współpraca cyfrowa równie ważna jest dla ludzi i procesów, które leżą u podstaw projektu budowlanego. Obejmuje to ustanawianie i utrzymywanie rutyn i przepływów pracy, zapewnienie, że członkowie zespołu przestrzegają najlepszych praktyk. Wymaga to wielu szkoleń i rozwiązań ad hoc, aby uczestnicy projektu i oprogramowanie sprawnie komunikowały się ze sobą.

Współpraca Od Początku do Końca

Współpraca cyfrowa obejmuje fazy planowania, projektowania, budowy i przekazania obiektu, obejmując cały cykl życia projektu. Nie jest ograniczona do określonej strony, służy jako most, łączący architektów, projektantów, wykonawców, właścicieli i wszystkich innych zainteresowanych stron zaangażowanych w projekt.

To prawdopodobnie główna różnica w porównaniu ze standardową rolą BIM Koordynatora. Podczas gdy BIM Koordynacja ma miejsce w fazie projektowania, nasz zespół był zaangażowany od fazy planowania, przez fazę projektowania i budowy, i nadal aktywnie uczestniczy w projekcie, gdy ten powoli zbliża się do przekazania.

Obowiązki Koordynatora Współpracy Cyfrowej

A więc jakie są moje zadania i zakres odpowiedzialności? Zacząłbym od stwierdzenia, że Koordynatorzy Współpracy Cyfrowej (lub jakkolwiek inaczej nazywa się ich w innych projektach) są filarem udanej cyfryzacji w projektach budowlanych. Ułatwiają prawidłowe wykorzystanie narzędzi cyfrowych, tworzą procedury do stosowania i służą jako pierwsza linia wsparcia w rozwiązywaniu technologicznie wymagających problemów, z którymi stykają się interesariusze projektu w codziennej pracy.

Spektrum obowiązków Koordynatorów Współpracy  Cyfrowej różni się w zależności od fazy projektu i są zaangażowani przez cały okres trwania projektu. Pozwólcie, że opiszę kilka przykładowych zadań, w zależności od fazy projektu.

Faza Planowania

Faza planowania każdego projektu budowlanego stanowi jego fundament, i to tutaj kładziemy podwaliny pod udaną cyfrową współpracę. To tutaj rodzą się standardy. Standardy nazewnictwa, standardowe wyposażenie, standardowe pomieszczenia i wymagania projektowe. Ustalamy bazę danych planowania funkcji pomieszczeń (w naszym przypadku dRofus) i uczymy planistów, jak go prawidłowo używać zgodnie z celami i warunkami wstępnymi projektu.

Design Phase

Faza projektowania jest decydującym etapem każdego projektu budowlanego, i to w tym momencie Koordynatorzy Współpracy Cyfrowej naprawdę wchodzą do gry.

Ustalamy narzędzia do zarządzania, zarządzania uwagami i kontrolowania kolizji, tworząc solidne podstawy do bezproblemowej współpracy. Ponadto ustanawiamy i utrzymujemy rutyny i procesy projektowania, które obejmują każdego uczestnika projektu: zamawiającego, projektantów, wykonawców i dostawców. Zapewnianie jakości jest kolejnym priorytetem w tej fazie – naszą odpowiedzialnością jest zapewnienie, że modele spełniają wymagane standardy i są wolne od błędów. Oczywiście, nasza kontrola jakości stanowi tylko uzupełnienie tej przeprowadzanej przez BIM Koordynatorów z zespołu projektowego. Ja na przykład sprawdzałem jedynie, czy właściwości modelu spełniają wymagania projektu.

Niektóre z rutynowych zadań w naszym zespole to:

  • Nadzorowanie cotygodniowej aktualizacji modeli i ich dystrybucji
  • Ułatwianie przekazywania danych między różnymi bazami danych
  • Informowanie o większych zmianach w projekcie, aby wszystkie strony projektu były na bieżąco

Faza Budowy

Faza budowy stanowi przejście od projektowania do realizacji, a BIM jest kluczowym składnikiem cyfrowej budowy. Zespół Współpracy Cyfrowej nadal odgrywa istotną rolę w tym procesie. Jednym z naszych obowiązków jest konfigurowanie i utrzymywanie oprogramowania dla stacji BIM, aby wszyscy wykonawcy mogli efektywnie pracować na miejscu przy użyciu modeli.

Kolejnym kluczowym zadaniem jest konfiguracja, utrzymanie i szkolenie w zakresie korzystania z różnych programów komputerowych potrzebnych na placu budowy bez papierowej dokumentacji, zarządzania problemami, zarządzania personelem oraz monitorowania HSE.

BIM Station
BIM kioski na budowie

Przekazanie budowy

Ostateczną fazą projektu jest przekazanie, w której zrealizowany projekt jest dostarczany właścicielowi. Praca naszego zespołu nie jest tu jeszcze zakończona.

Zorganizowane przekazanie ma kluczowe znaczenie dla udanego zakończenia projektu. Ustawiamy cały proces zbierania dokumentacji, aby dane i dokumenty gładko trafiły do właściciela. Połączenie modelu informacji projektu z danymi produktu i DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) to jedno z podstawowych wymagań dla cyfryzacji projektów budowlanych. Nasz zespół odpowiada za skonfigurowanie tego procesu, zapewniając, że baza danych jest zdolna do obsługi dostarczonych danych i łączenia ich z modelami.

Conclusion

W erze, w której cyfryzacja kształtuje branżę budowlaną, rola liderów cyfryzacji jest niewątpliwie kluczowa. Są stróżami płynnej współpracy, zapewniającą, że wszystkie fazy projektu budowlanego przebiegają sprawnie, począwszy od planowania i projektowania, a skończywszy na budowie i przekazaniu. W miarę jak technologia nadal odgrywa kluczową rolę w branży, wiedza zespołów ds. cyfrowej współpracy staje się coraz cenniejsza w dostarczaniu udanych i efektywnych projektów budowlanych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: