Role BIM Koordynator i obowiązki

E.P.I.C…czyli role BIM Koordynatora i jego obowiązki

W dzisiejszym artykule z serii “Jak zostać BIM Koordynatorem” przyjrzymy się dokładnie jakie są role BIM Koordynatora oraz jego obowiązki w firmie projektowej. Na pierwszy rzut oka temat wydaje się dość prozaiczny i prosty, ale uwierzcie mi to nic bardziej mylnego.

Sam z mojego kilkuletniego doświadczenia wiem, w jaki sposób moja rola zmieniała się w zależności od różnych czynników.  Skłamałbym mówiąc, że jest jedna konkretna definicja czy lista określająca co dokładnie ma robić BIM Koordynator. Każda firma czy projekt są inne, mają inne potrzeby, inną strukturę zatrudnienia oraz różnią się kulturowo, jak i organizacyjnie.

Często rozmawiam ze swoimi kolegami po fachu nt. BIM Koordynacji. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i udzielamy sobie wskazówek. To właśnie te dyskusje, uświadomiły mi jak szeroki wachlarz obowiązków może spoczywać na barkach BIM Koordynatora i z jakimi problemami musi się zmierzyć. Zapraszam do lektury artykułu, gdzie postaram się przedstawić moje wnioski.

BIM Koordynator role i obowiązki
Role BIM Koordynatora
BIM Coordinator guide

POBIERZ PRZEWODNIK PO BIM KOORDYNACJI

Zapisz się na naszą listę mialową i pobierz Praktyczny przewodnik po Koordynacji BIM. Jest za darmo.

E.P.I.C - role BIM Koordynatora

Aby ułatwić zrozumienie tematu, podzieliłem role BIM Koordynatora na 4 główne, które w zależności zaawansowania projektu i charakteru pracy będą ujawniały się w większym lub mniejszym stopniu. Pierwsze litery tych ról układają się w skrót EPIC, który jest łatwy do zapamiętania i dobrze oddaje charakter pracy 🙂

EDUKATOR

Technologia BIM rozwija się w bardzo szybkim tempie, nie łatwo jest nadążyć za nowymi metodami pracy i narzędziami. Potrzebny jest ktoś, kto przejmie rolę nauczyciela na projekcie i będzie wsparciem merytorycznym dla innych. Tą osobą jest właśnie BIM Koordynator. 

 

 
BIM coordinator roles
Role BIM Koordynatora Edukator

Rolą BIM Koordynatora  jako “Edukatora” jest zapewnienie odpowiedniego wyszkolenia grupy projektowej, jak i samego kierownictwa w używaniu narzędzi stosowanych na projekcie, czy w firmie.

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że wcale nie musi być on ekspertem w używaniu programów do modelowania, choć znajomość przynajmniej jednego bardzo pomaga. Jego kluczowym zadaniem w tej roli jest dowiedzenie się jakie kompetencje BIM posiadają uczestnicy projektu i zorganizowanie procesu szkoleń i warsztatów w taki sposób, aby otrzymali oni odpowiednią wiedzę i wsparcie techniczne.

BIM Koordynator, Edukator to bardzo odpowiedzialna funkcja, na którą składa się lista obowiązków. Do niektórych z nich należą:

 • Wsparcie zespołu przetargowego i wyjaśnienie wymagań zamawiającego dotyczących BIM – faza przetargowa,
 • Wytłumaczenie zespołowi projektowemu, w jaki sposób BIM zostanie wdrożony na projekt – faza wstępna,
 • Koordynowanie szkoleń dla grupy projektowej:
  • Sprawdzanie poziomu kompetencji zespołu projektowego,
  • Wysyłanie  pracowników na kursy doszkalające, jeśli jest taka potrzeba,
  • Tworzenie własnych szkoleń, przygotowujących uczestników projektu do pracy z konkretnymi narzędziami.
 • Współtworzenie miejsc wymiany wiedzy nt. narzędzi i metod pracy z BIM w firmie:
  • Tworzenie webinarów doszkalających z używanych w firmie narzędzi,
  • Tworzenie dokumentów “Najlepsze praktyki” gdzie opisane jest, w jaki sposób najefektywniej korzystać z konkretnych narzędzi – np. “Najlepsze praktyki pracy z ArchiCadem”.
 • Organizowanie spotkań, których zadaniem jest wymiana doświadczeń w pracy z technologią pomiędzy członkami zespołu projektowego,
 • Osobista pomoc projektantom w pracy z modelami,
 • Uczenie projektantów nowych metod pracy i automatyzacji powtarzalnych zadań.

PLANISTA

Planowanie, analizowanie wymagań oraz tworzenie strategii wykorzystywania BIM należy do kluczowych obowiązków BIM Koordynatora. Zadania z nią związane dotyczą przeważnie fazy przetargowej lub wstępnej projektu gdzie nie ma jeszcze ustalonego planu wdrożenia BIMu.  Znając wymagania przetargowe, opracowuje się dokumenty, które dokładnie opisują, w jaki sposób ambicje klienta mają zostać spełnione. Jednym z głównych dokumentów jest EIR – Employer’s Information Requirements oraz BEP – BIM Execution Plan

 

 
BIM coordinator roles
Role BIM Koordynatora Planista

Oczywiście planowanie jest nieodłącznym elementem pracy koordynatora również w późniejszych fazach projektu, gdy rozpoczyna się projektowanie i projekt zaczyna żyć “własnym życiem”.  Czasami plany stworzone we wstępnych fazach wymagają poprawy i przeanalizowania ze względu na zmiany, jakie w międzyczasie mogły wystąpić. To właśnie tu BIM Koordynator gra pierwsze skrzypce,dopasowuje strategię działania i wyszukuje najlepsze rozwiązania, które nie zaburzają pracy projektantów i dostarczą dokumentację, jaką wymaga zamawiający.

Poniżej wyróżniłem obowiązki BIM Koordynatora, w których rola PLANISTY jest szczególnie widoczna, oto ona:

 • Zaplanowanie z zespołem przetargowym oferty, która spełni wymagania klienta zawarte w EIR  (sprawdź artykuł i dowiedź się, co to jest – Employers Information Requirements ),
 • Tworzenie wewnętrznych standardów BIM używanych w biurze / organizacji:
  • Standardy dotyczące stosowania narzędzi do modelowania,
  • Standardy tworzenia bibliotek obiektów,
  • Standardy wymiany danych w biurze.
 • Współtworzenie planu implementacji BIM na projekt – tworzenie BEP (BIM Excecution Plan) – Ten punkt zostanie dokładnie opisany w jednym z kolejnych artykułów,
 • Planowanie procedur:
  • związanych z obsługą programów do koordynacji,
  • przeprowadzania sprawdzenia branżowego i wielobranżowego,
  • przeprowadzania spotkań koordynacyjnych.

INNOWATOR

Choć branża budowlana wciąż należy do jednej z najmniej nowatorskich technologicznie to jednak obszar związany z użyciem Building Information Modeling jest odstępstwem od reguły. Dość dokładnie obserwuję zachodzącą ewolucję w BIMie oraz jej prężny rozwój. Powstają nowe metodologie pracy oraz nowe sposoby używania narzędzi do modelowania, koordynacji i zarządzania stworzoną informacją.

BIM coordinator roles
Role BIM Koordynatora Innowator

Pracując na projekcie, nie zawsze jest czas, aby to wszystko “ogarnąć”. I tu właśnie z pomocą przychodzi BIM Koordynator. To on jest jednym z głównych katalizatorów innowacyjności w projekcie. Będąc na bieżąco z nowinkami może ułożyć strategię wdrożenia BIM w taki sposób, by odpowiednio zastosować dostępną technologię. Innowacje mogą pomóc w pracy zespołom projektowym, przyspieszając proces samego projektowania lub dodać zupełnie nową wartość.

Do zadań BIM Koordynatora jako prekursora innowacji w firmie mogą należeć:

 • Szukanie i wdrażanie rozwiązań pomagających zautomatyzować powtarzalne zadania
  • Użycie narzędzi takich jak Dynamo, czy Grasshopper – sprawdź nasz poradnik
  • Nowe pluginy do istniejących programów np.: RVT Tools do automatyzacji exportu plików IFC
  • Użycie technologii  Robot Processing Automation – RPA
 • Uczestniczenie w konferencjach i eventach branżowych w celach edukacyjnych i pozostania “na bieżąco” z nowinkami w branży
BIM coordination meeting with Huddle wall
Użycie Huddle Wall do spotkań koordyncyjnych - Projekt szpitala w Tønsberg (Norwegia)
 • Używanie modeli do zupełnie nowych celów:
  • Wizualizowanie projektu przy użyciu Wirtualnej Rzeczywistości lub Rzeczywistości Rozszerzonej,
  • Prezentowanie projektu w formie gry komputerowej.
BIM VR project
Wspomanganie projektowania - Użycie Wirtualnej Rzeczywistości oraz silnika gier Unreal - Projekt tunelu Ulriken (Norconsult)

(C)KOORDYNATOR

Jest to najważniejsza rola spośród całej czwórki i od niej właśnie pochodzi sama nazwa stanowiska. Do obowiązków koordynacyjnych może należeć wiele zadań, które często zależą od typu projektu, na którym się pracuje. Najbardziej powszechnymi są sprawdzanie geometrii modeli, wyszukiwanie kolizji oraz raportowanie ich odpowiednim uczestnikom zespołu. Jest to jednak tylko drobna część całości. 

BIM Koordynator często bierze odpowiedzialność również za:

BIM coordinator roles
Role BIM Koordynatora - Koordynator
 • Grupowanie i logiczne nazywanie kolizji dla łatwiejszej identyfikacji,
 • Przeglądanie raportów kolizji z odpowiednimi członkami zespołu projektowego,
 • Aktualizowanie raportów kolizji i wysyłanie ich do kierownictwa projektu,
 • Tworzenie symulacji 4D przebiegu prac na budowie,
 • Sprawdzanie, czy informacja wprowadzona do modelu jest prawidłowa,
 • Sprawdzanie, czy wszystkie wyeksportowane informacje z modelu są kompletne i dokładne,
 • Dopilnowanie, aby parametry modelowe zgadzały się z BEP,
 • Przeprowadzenie wstępnej konfiguracji modeli 3D w programach do modelowania (min. Revit, Tekla, ArchiCad, Allplan),
 • Skonfigurowanie modeli dla wszystkich dyscyplin, aby upewnić się, że używany jest odpowiedni układ współrzędnych i że modele są dopasowane,
 • Tworzenie i dostosowywanie szablonów projektowych w narzędziach do tworzenia modeli,
 • Tworzenie rozwiązań usprawniających pracę z modelami,
 • Tworzenie rodzin elementów lub wewnętrznej biblioteki elementów używanej na projekcie,
 • Uczestniczenie w spotkaniach inauguracyjnych, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją proces BIM,
 • Uczestniczenie w spotkaniach z klientami i innymi osobami jako „ekspert BIM” w organizacji,
 • Układanie agendy regularnych spotkań koordynacyjnych,
 • Przenoszenie modeli do nowych wersji programów (uzgodnione wcześniej z całą grupą projektową)
  • Weryfikacja zgodności,
  • Sprawdzanie, czy jakieś dane nie zostały pominięte podczas przenoszenia 
BIM Clash detection in bim 360
Sprawdzenie kolizyjności w modelu - jedno z podstawowych zadań BIM koordynatora

Podsumowanie

Przechodząc przez wyżej wymienioną listę obowiązków można dostać delikatnego zawrotu głowy.  Czy BIM Koordynator ma w ogóle czas na spanie ? 😛 Czy naprawdę tak wiele rzeczy spoczywa na barkach jednej osoby ? Oczywiście nie.

Chciałem, aby artykuł był poglądową mapą, która zobrazuje, z czym koordynator może zmagać się na co dzień.

Podchodząc bardziej indywidualnie i próbując skonkretyzować listę zadań, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników.

 • Jak duża jest nasza firma i czy używa ona technologii BIM na co dzień ?
 • Jaki jest poziom zaawansowania BIM w firmie ?
 • Czy istnieją już dobrze zdefiniowane strategie wdrożenia BIM w projektach ?
 • Na jakim projekcie pracujemy i jakie ma on ambicje dotyczące wdrożenia BIM ?
 • Na jakim poziomie znajomości Building Information Modeling jest zespół projektowy ?
 • Czy zamawiający wymaga użycia BIM ?
 • Czy kraj, w którym pracujesz, ma określone odgórne standardy stosowania BIM ? 

Mam nadzieję, że artykuł przybliżył Ci choć trochę kuluary pracy BIM Koordynatora. W następnym wpisie z serii poznamy bliżej narzędzia, używane do koordynacji i dowiemy się jak wybrać odpowiedni program, który spełni Twoje oczekiwania.

Jeśli masz do mnie jakieś pytania, chcesz podzielić swoimi przemyśleniami, to zapraszam do pozostawienia komentarza lub napisania do nas na [email protected]

Role i obowiązki BIM Koordynatora
Role BIM Koordynatora i jego obowiązki - mapa myśli

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: