ShapeDiver - Przyszłość konfiguratorów produktów 3D

Shape Diver – Przyszłość konfiguratorów produktów 3D

Wszystkie firmy poszukują sposobów na automatyzację zadań związanych z przepływem pracy w zakresie sprzedaży, projektowania oraz produkcji. Jedną z platform, która uczyniła ten proces prostszym i bardziej opłacalnym jest ShapeDiver.

Jako platforma internetowa do hostingu i udostępniania plików Grasshoppera, ShapeDiver pozwala inżynierom na swobodne tworzenie narzędzi internetowych, takich jak konfiguratory produktów 3D, a także dzielenie się nimi z klientami i współpracownikami bez potrzeby posiadania konkretnych licencji na oprogramowanie czy doświadczenia w obsłudze Grasshoppera. To znacznie rozszerza zasięg i użyteczność plików Grasshopper, umożliwiając nietechnicznym użytkownikom dostęp do możliwości projektowania parametrycznego za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

W niniejszym artykule i filmie na YouTubie omówię korzyści płynące z wykorzystania wtyczki ShapeDiver do Grasshoppera dla inżynierów z branży AEC.

Ten artykuł powstał we współpracy z ShapeDiver

Table of Contents

1. ShapeDiver = YouTube ?

Wielu z Was na pewno zastanawia się czym tak naprawdę jest ShapeDiver.

ShapeDiver to platforma internetowa, która pozwala użytkownikom na przesyłanie i udostępnianie plików Grasshoppera, które mogą być automatycznie tłumaczone na aplikacje w chmurze. Umożliwia to tworzenie narzędzi internetowych, takich jak konfiguratory produktów 3D, które mogą być osadzone na zewnętrznych stronach internetowych i połączone z zewnętrznymi systemami.

Tak jak YouTube jest platformą internetową przeznaczoną do hostingu i udostępniania plików wideo, gdzie użytkownicy przesyłają filmy nagrane telefonami lub profesjonalnymi kamerami, ShapeDiver jest platformą internetową przeznaczoną do hostingu i udostępniania plików Grasshopper, gdzie użytkownicy przesyłają swoje pliki Grasshopper, stworzone za pomocą laptopów lub stacji roboczych. W ten sposób inni użytkownicy, tacy jak klienci lub współpracownicy, mogą uzyskać do nich dostęp bez konieczności posiadania określonej licencji oprogramowania lub doświadczenia w Grasshopperze.

Product Configurator
YouTube jest stworzony do dzielenia się plikami wideo. ShapeDiver jest stworzony do dzielenia się plikami Grasshoppera.

ShapeDiver staje się coraz bardziej popularny wśród profesjonalistów, szczególnie w branży AEC, gdzie Grasshopper jest powszechnie stosowany. Obecnie jednak Grasshopper szybko rozszerza się na inne branże, np. projektowanie wnętrz, meble, biżuterię i medycynę, czyniąc ShapeDiver cennym narzędziem dla szerokiego grona profesjonalistów na całym świecie.

2. Analiza strukturalna z wykorzystaniem programu Karamba

Pozwól mi pokazać na praktycznym przykładzie, w jaki sposób Inżynierowie Budowalni mogą wykorzystać tę wtyczkę. Miałem przyjemność testować Optinave, czyli narzędzie online stworzone przez Construsoft, który jest wiodącym hiszpańskim dostawcą i twórcą oprogramowania BIM.

Jest to darmowa aplikacja internetowa służąca do obliczania i optymalizacji projektu konstrukcji metalowej typu „magazyn przemysłowy” zgodnie z przepisami Eurokodu w oparciu o algorytm Grasshopper, który wykorzystuje Karambę 3D jako motor analizy strukturalnej oraz ShapeDiver jako motor wizualizacji internetowej.

O Karambie 3D napisałem osobny artykuł. Możecie przeczytać go tutaj.

W skrócie, Karamba 3D to wtyczka do analizy strukturalnej dla Grasshoppera, parametrycznego narzędzia do projektowania Rhino 3D. Używając Karamba 3D, inżynierowie mogą wykonywać złożone analizy strukturalne na swoich modelach cyfrowych bezpośrednio w Grasshopperze. Oprócz liniowej i nieliniowej analizy statycznej, analizy modalnej i analizy historii czasu, Karamba 3D zapewnia również potężne narzędzia optymalizacyjne do znalezienia optymalnych konfiguracji strukturalnych opartych na różnych kryteriach wydajności.

Optinave skutecznie łączy ze sobą Grasshoppera, Karambę i ShapeDiver. Został zaprojektowany jako przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu jest łatwy do tworzenia i stosowania w pracy. Korzystając z interfejsu ShapeDiver, użytkownicy mogą bez problemu modyfikować wszystkie parametry Grasshoppera i generować wewnętrzne siły, podobnie jak w przypadku standardowego narzędzia do analizy strukturalnej. Pozwala to na błyskawiczną ocenę wykorzystania poszczególnych profili oraz wpływu zmian jakości stali na całą konstrukcję. Optinave pozwala nawet obliczyć całkowitą wagę użytej stali, co ułatwia oszacowanie całkowitych kosztów projektu.

Dzięki oprogramowaniu Karamba 3D, użytkownik ma możliwość generowania obciążeń wiatrowych i śniegowych w oparciu o normy Eurokodu, a także automatycznego wyświetlania i nanoszenia obciążeń wiatrowych na regularne geometrie. Dodatkowo użytkownicy mogą wizualizować wykresy sił, reakcji i deformacji konstrukcji pod wpływem przyłożonych obciążeń.

Tutaj możesz przetestować to narzędzie za darmo – LINK TO OPTINAVE

3. Eksport IFC za pośrednictwem GeometryGym

Funkcje projektowania i optymalizacji w Optinave umożliwiają wstępne przybliżenie ostatecznego projektu konstrukcji, pozwalając inżynierom kontynuować pracę na preferowanym oprogramowaniu. Dodatkowo, możliwość eksportu plików .ifc i/lub .xml jest niezbędna do kontynuowania procesu obliczeń bez konieczności rozpoczynania od zera.

Dzięki tym plikom, wszystkie informacje geometryczne wygenerowane w Optinave są łatwo dostępne, co pozwala na znaczną oszczędność czasu w procesie modelowania. Wszystko to jest możliwe dzięki wtyczce GeometryGym.

IFC and XML export using GeometryGym
Eksport IFC i XML przy użyciu GeometryGym

4. Wgrywanie plików Grasshoppera do ShapeDiver

Przejdźmy teraz przez jeden z kluczowych kroków – wgrywanie plików Grasshoppera do platformy. Proces ten może wydawać się na początku zniechęcający, ale pamiętając o kilku podstawowych kwestiach, może być prostym i skutecznym sposobem na ożywienie modeli parametrycznych. W tej części przeprowadzę Cię przez proces dodawania plików Grasshoppera do ShapeDiver, podkreślając ważne czynniki, o których musisz pamiętać w trakcie tego procesu. Począwszy od optymalizacji modeli do użytku w sieci po zrozumienie dostępnych opcji udostępniania.

Pierwszym krokiem do wgrania plików do ShapeDiver jest stworzenie konta na stronie internetowej i pobranie wtyczki ShapeDiver w Rhino za pośrednictwem Menedżera pakietów.

ShapeDiver in Package Manager
ShapeDiver w Package Manager

Komponenty ShapeDiver w plikach są wykorzystywane do 3 celów:

  1. Zdefiniowania materiałów dla poszczególnych elementów budynku
  2. Zdefiniowania eksportu plików dla modelu online, który umożliwia użytkownikom pobieranie plików CAD z każdej iteracji projektu
  3. Przechowywania atrybutów w różnych elementach, które zgłębimy w kolejnej części filmu.
ShapeDiver ribbon in Grasshopper
Pasek ShapeDiver w Grasshopperze

Uwaga!
Przed wgraniem pliku do ShapeDiver zaleca się wykonanie tych 4 kroków:

1. Zaimportuj wszystkie dane poprzez komponenty importu wtyczki ShapeDiver lub po prostu zinternalizuj dane w Grasshopperze.
2. Sprawdź czy użyłeś tylko obsługiwanych wtyczek
3. Ukryj w Grasshopperze niepotrzebną geometrię
4. Zarządzaj drzewami danych strategicznie, aby zoptymalizować wydajność modelu lub spłaszcz je, jeśli model jest prosty.

Przygotowanie plików Grasshoppera do wgrania na platformę ShapeDiver

ShapeDiver oferuje rozmaite sposoby udostępniania modeli innym użytkownikom:
1. Jako model publiczny w trybie edycji umożliwia udostępnienie linku każdemu.
2. Jako model prywatny w trybie edycji pozwala na udostępnienie linku. Tylko osoby posiadające link mogą uzyskać dostęp do pliku.
3. Jako model prywatny (bez udostępniania linku) pozwala na bezpieczne dzielenie się z innymi użytkownikami ShapeDiver. Możliwe jest kontrolowanie, jakie uprawnienia mają nad modelem ci użytkownicy.
4. Jako model prywatny udostępniony członkom firmy na platformie (Organization), która zawiera dalsze sposoby współpracy, udostępnia modele członkom własnego zespołu.

5. Wizualizacja atrybutów

Korzystając z ShapeDiver, każdy element w modelu może zostać poddany inspekcji, a użytkownicy mogą wyszczególnić atrybuty przechowywane w danym elemencie oraz określić ich wartość. Funkcja ta jest dostępna poprzez opcję Selected Element Attributes.

Ponadto ShapeDiver proponuje tryb wizualizacji atrybutów, który pozwala na szybkie tworzenie modeli analitycznych. Tryb ten wyświetla wartości określonych atrybutów według gradientu kolorów na całym modelu. Ta funkcja jest szczególnie istotna dla architektów, którzy muszą mieć dostęp do kluczowych atrybutów.

Attribute visualization in ShapeDiver
Wizualizacja atrybutów w ShapeDiver

Na przykład, w modelu fasady utworzonym za pomocą ShapeDiver, panele fasady mogą zawierać atrybut ID panelu i atrybut typu panelu. Informacje te są łatwo dostępne poprzez Selected Element Attributes. Podobnie elementy podłogowe mogą zawierać atrybut powierzchni podłogi, który również jest dostępny dla użytkowników.

ShapeDiver 3D Product Configurators
Wybrane atrybuty elementów w ShapeDiver

Możesz sam przetestować sam model wieży w ShapeDiver- LINK

6. Nadchodzące wersje Shape Diver

ShapeDiver planuje w przyszłych wydaniach uprościć interoperacyjność między platformą a poszczególnymi środowiskami CAD oraz tymi projektowymi. W artykule przedstawiłem, jak można pobrać pliki CAD z modelu ShapeDiver do dalszej pracy w innych środowiskach programowych.

Kolejna iteracja ShapeDiver pozwoli jednak na bezpośredni transfer danych między otwartym modelem ShapeDiver a aktywnymi sesjami w Rhino, Adobe Illustrator czy potencjalnie większą liczbą użytkowników oprogramowania. Obok obecnych funkcji, takich jak opcje współdzielenia, zapisane stany i system atrybutów, aktualizacja ta ma na celu usprawnienie współpracy w branży AEC i stworzenie nowych sposobów definiowania przepływów pracy pomiędzy zespołami, partnerami i klientami.

Product Configurators
Bezpośredni transfer danych pomiędzy modelem ShapeDiver a aktywnymi sesjami w Rhino i Adobe Illustrator

7. Wnioski

Podsumowując, ShapeDiver jest potężną platformą, dającą inżynierom możliwość tworzenia i udostępniania konfiguratorów produktów 3D zainteresowanym stronom z różnych branż. Jak wynika z niniejszego artykułu, ShapeDiver jest coraz częściej stosowany w branży AEC ze względu na szerokie wdrożenie Grasshoppera, popularnego w tej branży narzędzia do projektowania parametrycznego.

Co więcej, przyjazny dla użytkownika interfejs ShapeDiver umożliwia zainteresowanym stronom nietechnicznym wzięcie udziału w projektowaniu produktu za pomocą prostych elementów sterujących, takich jak suwaki zakresów, wprowadzanie tekstu, listy rozwijane i kolory. To znacznie usprawnia współpracę i może prowadzić do powstania lepszych produktów.

Wreszcie, wraz z nadchodzącą premierą nowych funkcji, które zwiększą interoperacyjność platformy ShapeDiver z różnymi środowiskami CAD i projektowymi, przyszłość konfiguratorów produktów 3D rysuje się w jasnych barwach. Platforma ShapeDiver będzie nadal ulepszać współpracę w branży AEC i wprowadzać nowe sposoby definiowania przepływów pracy w ramach interoperacyjności wśród zespołów, partnerów oraz klientów.

Chcesz wykorzystać cały potencjał ShapeDiver i kupić plan Designer, Designer Plus lub Business? Użyj kodu kuponu BIMCORNERXSHAPEDIVER, który da Ci 10% zniżki na dowolny plan dla pierwszych 10 osób, które go zrealizują.

Więcej informacji i wskazówki znajdziesz na stronie https://shapediver.com/.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Grasshopperze i nauczyć się modelowania parametrycznego, pobierz darmowy przewodnik – POBIERZ ZA DARMO

Grasshopper jest wtyczką do Rhino, którą można pobrać TUTAJ.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: