Rhino Grasshopper Triki

15 Rhino trików podczas pracy z Grasshopperem

To prawda że nie musisz być superużytkownikiem Rhino, aby stworzyć dobry skrypt. Większość użytkowników Grasshoppera potrzebuje Rhino tylko do wizualizacji i importu danych. Moim zdaniem zaniedbanie Rhino jest kolosalnym błędem. Znajomość programu może być przydatna podczas pracy ze skryptem. Co więcej, opanowanie niektórych Rhino trików może zaoszczędzić Ci dużo czasu i nerwów. Poznaj teraz Rhino Triki. 

MOJA LISTA NAJLEPSZYCH RHINO Trików

1. Named Views

Zacznijmy od małego sekretu: nie musisz pracować w Rhino na czterech standardowych widokach. Wiem, że są to ustawienie domyślne, ale szczerze mówiąc, jak często używasz widoku z przodu i z prawej strony? Dlatego polecam go zamknąć i wzamian tworzyć własne. Aby zamknąć niepotrzebne widoki, kliknij na nazwę widoku prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję <<Close viewports >>.

Aby utworzyć dodatkowe okna, przejdź do View→ Viewport layout → New. Jeśli na ekranie pojawiło się nowe okno, możesz przejść do sekcji <Named view> widok. Ale najpierw upewnij się, że włączyłeś Panel o nazwie <Named Views>. Możesz to zrobić w opcjach toolboxa po prawej stronie lub u góry w zakładce Panele. Wszystko jest teraz gotowe, aby kliknąć Zapisz i użyć nowego widoku. Za każdym razem możesz po prostu wrócić do swoich ustawień kamery tylko jednym kliknięciem.

Rhino Tips - Named views
Panel - Named views

A teraz wisienka na torcie. Podczas pracy z kilkoma ekranami możesz przenieść cały widok na inny ekran. Aby to zrobić, złap swój widok za górny brzeg i przenieś go poza okna widoku. Widok zmieni się na przezroczysty, cu umożliwi umiejszczenie go na innym ekranie bez żadnych dodatkowych toolboxów. Tylko czysty widok.

Aby uzyskać więcej Trików Grasshopper Rhino zapisz się

Learn Grasshopper

Zarejestruj się, aby otrzymywać a co tydzień porady odnośnie Grasshoppera.

Dołącz TERAZ – od razu wyślę pierwsze sekrety Grasshoppera!

2. Zoom selected - RHINO

W wielu przypadkach funkcja <Zoom selected> uratowała mi życie. Jak ona działa? Zaznacz  swój element w Rhino i napisz komende Zoom Selected lub skró czyli tylko dwie litery – ZS. Możesz to również zrobić, klikając ikonę w toolboxie. OK, ale jak ta funkcja może uratować Ci życie?

Spójrz na taki przypadek…

W Rhino łatwo jest stracić swoją geometrię z pola widzenia. Zbyt duże oddalenie lub zły obrót może spowodować pusty widok. W takim przypadku Zoom Selected działa idealnie. Wybierz obiekt na innym z widoków i przejdź do pustego okna, jednocześnie przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl. W ten sposób twój obiekt będzie nadal zaznaczony, a pusty widok aktywny. Teraz napisz komende ZS i geometria magicznie powróci. 

W porządku, ale co, jeśli nie możesz wybrać żadnego obiektu na żadnym z widoków? Użyj warstw (Layers)! Przejdź do panelu warstw i kliknij Select objects. Nie widać tego, ale obiekty w tej warstwie zostaną wybrane. Aby przywrócić geometrię na wszystkich ekranach jednocześnie, napisz polecenie ZSA – Zoom Selected in all Views.

Zoom selected
Miejsca, w których można znaleźć Zoom selected

3. Zoom selected - Grasshopper

Szczerze mówiąc, odkryłem tę funkcję po roku używania Grasshoppera. Nadal nie wiem, jak mogłem pracować bez niej! Jest to ponownie funkcja powiększania, ale będzie się różnić od poprzedniego przykładu. 

W takim przypadku obiekty nie będą widoczne w Rhino, ponieważ są to obiekty Grasshoppera i nie można ich wybierać warstwami. Ponownie wracamy do sytuacji, gdy rwidok jest pusty. Kliknij środkowym przyciskiem myszy w Grasshopperze, a pojawi się koło z opcjami. Następnie wybierz symbol lupy, aby powiększyć obiekt Grasshoppera w widoku Rhino.

Zoom Selected in Grasshopper
Koło opcji z funkcją zoom

4. Geometry Pipeline

Ile razy straciłeś odniesionik geometri Rhino w Grasshopperze? Ilekroć chcesz zaktualizować plik dwg, musisz ręcznie wykonać zadanie odsyłające. Na przykład, kiedy aktualizujesz linię drogi w projekcie po pewnych modyfikacjach, za każdym razem musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent Curve i kliknąć <Set on curve>. Niewdzięczna praca, zwłaszcza w przypadku wielu linji w Rhino.

Ale mam dobrą wiadomość! Jest wbudowane rozwiązanie, które Ci w tym pomoże. Jeśli jeszcze nie słyszałeś i nie korzystałeś z komponentu <Geometry Pipeline>, powinieneś zacząć to robić już teraz! Możesz go znaleźć pod Zakładkami Param i Geometry.

 

Geometry Pipeline
Komponent Geometry Pipeline

Geometry pipeline umożliwia automatyczne odniesienie do dowolnej geometrii W Rhino. Przenosi twoją geometrię do Grasshoppera, w oparciu o typ (punkt, krzywa, brep i siatki). Ponadto istnieje możliwość filtrowania geometrii na podstawie nazw obiektów i nazw warstw. Możesz to zrobić nawet z ukrytymi i zablokowanymi objektami.

Domyślnie pod warstwą i nazwą jest ustawiona gwiazdka. Oznacza to, że każda nazwa i warstwa obiektu w Rhino będzie przepuszczana przez komponent. Innymi słowy, możesz automatycznie zaznaczyć wszystkie punkty lub krzywe, które istnieją w pliku Rhino.

Przejdźmy do praktycznego przykładu …

Jeśli chcesz przefiltrować jedną określoną warstwę, wpisz pełną nazwę warstwy w komponencie. Zwróć uwagę, że notacje filtrów uwzględniają wielkość liter, dlatego ważne jest, aby pisać precyzyjnie  małymi lub dużymi znakami. OK, ale co, jeśli potrzebujesz wszystkich warstw zaczynających się od Roadline ? Nic trudnego. Po prostu umieść gwiazdkę po głównej części nazwy, a komponent odfiltruje resztę. Ponadto możesz być bardziej precyzyjny i użyć po głównym tekście znaku zapytania, aby określić dowolny pojedynczy znak w tym miejscu lub hashtag, aby pobrać tylko cyfry (0-9).

Aby pokazać, jak to działa przykład.

Załóżmy, że mamy cztery warstwy o nazwach Roadline 1, Roadline 2, Roadline A, Roadline B. Wpisując filtr Roadline #  komponent zaznaczy tylko warstwy Roadline 1 i Roadline 2.

Cała lista wraz z wyrażeniami, jak ich używać w Geometry Pipeline, znajduje się poniżej.

Geometry Pipeline component Rhino Tips
Możliwe do użycia wyrażenia w Geometry Pipeline

5. Podgląd siatki

Preview meshes - Rhino Tips
Podgląd siatki

Nie wiem dlaczego, ale domyślnie w Grasshopper podgląd siatki jest wyłączony. Tylko wypalenie (baked) geometrii w Rhino pokazuje, jak wygląda siatka i jak jest ustawiony podział. Jest na to bardzo proste rozwiązanie. Przejdź do Display na górnym pasku narzędzi w Grasshopperze i kliknij Podgląd krawędzi siatki. Możesz także użyć skrótu Ctrl + M. W ten sposób wszystkie krawędzie siatki będą zawsze widoczne na podglądzie Rhino.

Learn Grasshopper

Pobierz 5 STEPS TO LEARN GRASSHOPPER

5 Steps to learn Grasshopper is a guide full of books, exercises, tutorials and videos. Everyone will find something for themselves – regardless of the level of initiation.

6. Named selection

W Rhino 7 dostępna jest nowa opcja – Named seletion. W oknie możesz utworzyć grupę elementów. Po uaktywnieniu grupy zaznaczone zostaną wszystkie obiekty w niej. Super pomocny w zarządzaniu modelem. Stwórz własną grupę i zmień właściwości wszystkich wybranych elementów szybciej niż wcześniej.

7. Dopasuj Popup

Możliwe jest dostosowanie swojego zestawu narzędzi. Domyślnie pojawia się po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy. Trzymając CTRL, możesz przenosić ikony z głównego medu do Popupa.

8. Prawy przycisk myszy

Założę się, że nie wiedziałeś, że możesz wyłączyć wszystkie snapy oprócz tego, który chciałbyś wybrać.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a reszta automatycznie zmieni się na niezaznaczoną. Aby wrócić do wcześniejszych opcji, wystarczy jeszcze jedno kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a poprzednie snapy powrócą na swoje miejsce.

9. Selection Filter

Selection Filter znajdziesz w zakładce Layers. Zalecam zadokowanie tego okna w panelu, aby było zawsze widoczne.
Możesz łatwo odznaczyć, której geometrii w Rhino nie chcesz wybiera. Na przykład: jeśli chcesz zmienić atrybuty wszystkich krzywych w projekcie (ale są one na różnych warstwach), najłatwiejszym sposobem uzyskania tego będzie użycie filtrów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy w pole ,,curves” w oknie filtru, a wszystkie pozostałe pola wyłączy się. Teraz możesz wybrać wszystkie obiekty w swoim modelu Rhino, ale tylko krzywe będą zaznaczone. 

10. Gumball 

Gumball to absolutny must-have dla wszystkich użytkowników Rhino. Aby go włączyć, kliknij przycisk na dolnym pasku narzędzi. Teraz, jeśli wybierzesz dowolny obiekt w Rhino, pojawi się system osi z dodatkowymi liniami. Nazywamy go Gumball i zostanie umieszczony w środku ciężkości obiektu.
Są trzy strzały, a każda odpowiada jej płaszczyźnie. Jeśli klikniesz końcówkę strzałki, możesz wpisać liczbę, a obiekt zostanie przesunięty w kierunku strzałki. Jeśli klikniesz na kulę w środku strzałki, możesz wyciągnąć obiekt w kierunku strzałki. Trzy łuki w Gumball pomagają w obracaniu obiektów zgodnie z każdą płaszczyzną. Możesz obiekt obrócić ręcznie lub wpisać kąt obrotu.

Za pomocą sześcianów na końcach możesz skalować obiekt. Jeśli chcesz przeskalować cały obiekt we wszystkich kierunkach, po prostu przytrzymaj Shift.

Klikając białe kółko pośrodku, możesz przejść do dodatkowych opcji. Możesz zmienić wyrównanie lub przejść do dodatkowych ustawień i dostosować Gumball do swoich preferencji.

Gumball in Rhino
Funkcja Gumball

Trzecia część Grasshopper RHINO TRICKS

11. Zablokowanie przesuwania geometrii

Muszę przyznać, że kilkakrotnie popsułem geometrię Rhino, nie zauważając tego. Błąd ten można łatwo popełnić, zaznaczając obiekt wraz z ruchem myszy, aby obrócić widok. Taka mała rzecz może zrujnować projekt, zwłaszcza jeśli zdarzyło się to jakiś czas temu, nie będzie możliwości powrotu.

Wreszcie znalazłem na to rozwiązanie. Przejdź do Ustawień – Mouse i zaznacz puste pole drag selected objects only. Teraz aby przenieść obiekt, musisz go najpierw zaznaczyć, a następnie przenieść. Drobna rzecz, ale może uratować ci życie.

Drag block in Rhino
Przesuwaj tylko wybrane obiekty

12. Rysowanie w Grasshopperze

Funkcja rysowania w Grasshopper nie jest najlepszą, jaką kiedykolwiek widziałem. Utworzone przeze mnie linie są zawsze brzydkie i nie da się zrobić prostej kreski.

Jednak tworzenie szkiców w skrypcie może być pomocnym rozwiązaniem wizualnym dzięki funkcji o nazwie – Load from Rhino. Kliknij prawym przyciskiem myszy na naszkicowanej linii i wybierz Load from Rhino. Jeśli geometria Rhino jest umieszczona w pobliżu zera, zaimportowana geometria w Grasshopper zostanie umieszczona w lewym górnym rogu. Możesz importować ramki, linie, a nawet ogromny tekst widoczny dla wszystkich w dużym skrypcie.

Co więcej, możesz importować całe rysunki dwg. W kolosalnym skrypcie łatwiej będzie odnieść się do poszczególnych części konstrukcji. Na przykład może to być cały most lub tylko mały przekrój, w którym możesz odnieść się do swojego skryptu za pomocą dodatkowych strzałek.

13. Metody zaznaczania

To może być oczywiste dla wielu z was, szczególnie dla tych, którzy dobrze znają Autocada.

Jeśli przeciągniesz zaznaczenie myszą od prawej do lewej, utworzysz ramkę z liniami przerywanymi. Teraz wszystko, czego dotkniesz, zostanie zaznaczone, nawet jeśli kwadrat wyboru nie obejmuje całego obiektu. Jeśli przeciągniesz od lewej do prawej, aby wybrać, tworząc okno z liniami ciągłymi. Następnie musisz całkowicie zamknąć obiekt, który próbujesz wybrać, prostokątem.

Dobrze wiedzieć, gdy musisz wybrać jeden obiekt spośród kilku otaczających go linii.

14. Zablokowanie wektora

Przy swobodnym rysowaniu linii pomocne może być przytrzymanie niektórych przycisków klawiatury.

Przede wszystkim przytrzymanie klawisza Shift może blokować lub zmieniać kierunki. Tworząc linię, wybierz pierwszy punkt, a po przytrzymaniu Shift, zablokujesz kierunek lini. 

Po drugie, jeśli naciśniesz klawisz TAB przed drugim kliknięciem, spowoduje to zablokowanie prostopadłego kierunku. W przeciwieństwie do przytrzymania klawisza Shift, ta kombinacja blokuje oś między pierwszym punktem wskazania a pozycją kursora myszy. Możesz określić dowolny kierunek, a linia zmieni kolor na biały. Po ograniczeniu możesz przesuwać się w dowolnym miejscu wzdłuż tej osi, aby utworzyć drugi punkt wskazania.

Te dwie kombinacje działają z każdym poleceniem wymagającym dwóch punktów do wprowadzenia kierunku.

15. Środkowy przycisk myszy

Możliwa jest zmiana opcji dla środkowego przycisku myszy. Przejdź do Opcji i Myszki i kliknij: Run this Macro i napisz _ZS. To makro oznacza powiększenie zaznaczonego obiektu. Teraz możesz szybko powiększyć swoją geometrię bez wpisywania skrótu na klawiaturze

zoom selected in Rhino
Zoom selected jako środkowy przycisk myszy

Masz jakieś pytania odnośnie Grasshoppera albo Rhino?

Napisz do mnie [email protected]

Zawsze odpowiadam !!

Czy masz swoje ulubione triki dotyczące Rhino?

Napisz w komentarzach poniżej, jakich Trików w Rhino używasz podczas pracy z Grasshopperem.

Sprawdź więcej moich porad w Grasshopperze:

5 trików w Grasshopperze na pozbycie się potwora spaghetti

5 trików w Grasshopperze usprawniających współpracę5

Jak używać masek w Grasshopperze?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Grasshopper ze i nauczyć się modelowania parametrycznego, pobierz bezpłatny przewodnik – Pobierz bezpłatnie

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: