Czym są pomiary w VDC

Pomiary w VDC – osiągnij swoje cele – część 2

Czy wiesz, DLACZEGO pracujesz nad projektem, niezależnie od tego, czy to biurowiec, szpital czy most? Aby to zrozumieć, musimy odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie: dlaczego klient realizuje projekt? Naturalnie wiąże się z tym następne: co zespół projektowy musi osiągnąć? Następnie należy połączyć odpowiednie wskaźniki z pomiarami produkcyjnymi i zdecydować o kontrolowalnych czynnikach. To w skrócie VDC, czyli Virtual Design and Construction – a dziś zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi przykładami pomiarów w projekcie!

To, co jest mierzone, poprawia się.

W pierwszej części Pomiary w VDC, albo jak zwiększyć wydajność?, omówiliśmy głównie teorię, w tym korzyści z wprowadzania i używania pomiarów oraz ich różne typy. Teoria była ważna aby zrozumieć ideę pomiarów w VDC, a w tym artykule, który teraz czytasz, zobaczymy, jak to działa na kilku praktycznych przykładach.

Ten artykuł jest kontynuacją serii WSZYSTKO O VDC. Pierwszy artykuł z serii o pomiarach jest dostępny tutaj: Pomiary w VDC, albo jak zwiększyć wydajność?

Spis treści

W pierwszym artykule o serii zaczęliśmy od następujących punktów:

1. Wprowadzenie.

2. Czym są pomiary w VDC

3. Rodzaje pomiarów.

4. Praktyczne przykłady.

Zacznijmy od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnim razem, i spójrzmy na poniższą tabelę, pokazującą wzajemne powiązania wskaźników, od produkcji do celów klienta:

IPD book VDC BIM Corner
Pomiary łączące procesy wykonawcze z celami klienta, z książki Integrating Project Delivery, Figure 11.14.

I rzućmy okiem – dla przypomnienia – na całą koncepcję VDC i jaką rolę odgrywają w nich pomiary:

4.1.Przykłady pomiarów inwestora i projektu (Client Objective and Project Objective).

W tym miejscu, opierając się na poprzednim przykładzie budynku biurowego (patrz pierwszy artykuł), przedstawimy kilka praktycznych celów klienta i projektu wraz z powiązanymi pomiarami. Pamiętaj proszę, że to tylko przykłady – wiele innych pomiarów również byłoby odpowiednich w tym wypadku.

Zaczniemy od zdefiniowania celów klienta i celów projektu, a następnie pomiarów  dla trzech elementów VDC: spotkań ICE oraz metodyki BIM i PPM.

Pomiary w VDC BIM Corner
Przykłady celów klienta i celów projektu (Client Objective and Project Objective), propozycja autora artykułu, oparta na szablonie dostarczonym podczas kursu VDC w Norwegii, zorganizowanym przez Norweski Uniwersytet Technologiczny NTNU wraz z Centrum Rozwoju Zawodowego Stanforda

4.2. ICE - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors).

ICE Pomiary w VDC BIM Corner
Spotkania ICE - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors), propozycja autora artykułu, oparta na szablonie dostarczonym podczas kursu VDC w Norwegii, zorganizowanym przez Norweski Uniwersytet Technologiczny NTNU wraz z Centrum Rozwoju Zawodowego Stanforda

4.3. BIM - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors).

ICE Pomiary w VDC Cele
Metodyka BIM - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors), propozycja autora artykułu, oparta na szablonie dostarczonym podczas kursu VDC w Norwegii, zorganizowanym przez Norweski Uniwersytet Technologiczny NTNU wraz z Centrum Rozwoju Zawodowego Stanforda

4.4. PPM - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors).

ICE Pomiary w VDC Cele i czynniki
Metodyka PPM - przykłady pomiarów produkcyjnych oraz czynników kontrolowalnych (Production Metrics and Controllable Factors), propozycja autora artykułu, oparta na szablonie dostarczonym podczas kursu VDC w Norwegii, zorganizowanym przez Norweski Uniwersytet Technologiczny NTNU wraz z Centrum Rozwoju Zawodowego Stanforda

5. Kluczowe punkty dotyczące pomiarów.

5.1. Mierz odpowiednie rzeczy.

Można to powiedzieć na różne sposoby: „Jedyną rzeczą gorszą niż brak pomiarów jest przeprowadzanie niewłaściwych pomiarów” lub „Niewłaściwie użyty pomiar jest gorszy niż jego brak”. Dlatego tak ważny jest dobór, uzgodnienie i ustalenie prawidłowego systemu pomiarów. Innymi słowy, używaj ich do rzeczy, które mają znaczenie, a nie tylko po to, by je mieć. Pamiętaj, że lepiej jest skoncentrować się na kilku kluczowych kwestiach, które mają istotny wpływ na projekt, niż dokonywać pomiarów wielu rzeczy, bez podejmowania późniejszych działań.

5.2. Używaj wielu pomiarów.

Użycie wielu wskaźników daje pełniejszy obraz stanu projektu w odniesieniu do celów. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej liczby i rodzaju rzeczy, które chcesz zmierzyć. Będzie się to oczywiście różnić w zależności od projektu. Mając więcej niż jeden pomiar możesz zobaczyć, jak różne sprawy są ze sobą nawzajem powiązane i zrozumieć szerszy obraz danej problematyki.

5.3. Załóż konkretne liczby.

Dyskutując o celach, pomysłach czy planowaniu łatwo ‘mieć swoje zdanie’ na dany temat. Każdy może powiedzieć i zgodzić się na przykład co do następujących zdań:

  • „Musimy być bardziej produktywni”.
  • „Musimy mieć dobrą jakość”.
  • „Spotkania muszą być efektywne”.

Ale co to właściwie znaczy? Dla każdego będzie to oznaczało coś innego. W ten sposób również oczekiwane (i osiągnięte) wyniki, wraz ze zrozumieniem danego zadania będą się różnić. Jednak ciekawa rzecz dzieje się, gdy zaczniesz używać konkretne liczby, na przykład:

  • „60% konstrukcji będzie prefabrykowanych poza placem budowy”.
  • „Podczas spotkania podejmiemy decyzje dotyczące 80% zaplanowanej agendy”.
  • „Nie będzie żadnych kolizji zbrojenia na placu budowy dzięki użyciu modelowania 3D (liczba kolizji = zero)”.

TERAZ możemy zacząć dyskusję: Co o tym myślisz? Czy sie zgadzasz? Czy powinno to być 40%? Lub 90%? Kiedy umieścisz liczby w pomiarach, możesz prowadzić wartościowe dyskusje i na koniec uzgodnić cel razem z innymi członkami projektu. Załóż konkretne cele wydajności, które chcesz osiągnąć!

5.4. Pomyśl zarówno o kosztach, jak i wartości.

Kuszące jest myślenie tylko o celach związanych jedynie z $$, takich jak „niższy koszt”, „więcej zaoszczędzonych pieniędzy” lub „lepsza cena”. Należy jednak pomyśleć zarówno o koszcie, jak i wartości, korzystając z innych wskaźników. Niektóre z przykładów pomiarów z punktu 4 obejmują jakość (liczba kolizji między zbrojeniem na budowie lub liczba usterek w porównaniu z przewidywanymi), zrównoważony rozwój (ilość CO2 wytwarzanego na m2 na rok), bezpieczeństwo (brak wypadków na placu budowy), produktywność (ilość pracy, która nie dodaje wartości i jest marnotrawstwem), czas (zakończenie projektu z X-miesięcznym wyprzedzeniem). Uwzględnij więcej rodzajów pomiarów, aby uzyskać lepszy pogląd na temat faktycznego stanu projektu.

5.5. Upublicznij pomiary.

Możesz mieć naprawdę dobre pomiary, ale jeśli po prostu trzymasz je i ich wyniki tylko dla siebie, dyrekcji, lub najbliższych współpracowników, osiągnięcie założonych celów będzie prawie niemożliwe. Upublicznij pomiary i przekaż informacje o nich i wyniki całemu zespołowi projektowemu. Można to zrobić za pomocą cotygodniowych / miesięcznych raportów z projektu i umieszczania ich w „fizycznej formie” (wydruki, podsumowania, wykresy) umieszczanych na ścianach lub tablicach informacyjnych. Efekt uboczny (ale pożądany), który osiągniesz, to większe zaangażowanie wszystkich uczestników projektu i zrozumienie, jak podążać wspólnie za tymi samymi celami – czyli celami projektu i klienta.

5.6. Mierz, monitoruj i ulepszaj.

Jak wspomniano wcześniej, stosowanie metodyki VDC oznacza ciągłe doskonalenie podczas całego cyklu życia projektu. Według badania „Mierzenie i wyjaśnianie praktyk zarządzania na poziomie firm i państw” autorstwa Nicka Blooma, regularne i formalne zwracanie uwagi na wskaźniki wydajności poprawia praktyki zarządzania, co ponownie koreluje z poprawą wyników firmy. Zwróć uwagę na znaczenie regularności działań następczych i formalności ich wykonywania – ścieżka poprawy nie zawsze jest łatwa, ale na pewno się opłaci!

5.7. Składnik ludzki.

Przy obecnej technologii teoretycznie możemy zmierzyć wszystko. Ile podjęto decyzji, ile godzin wykorzystaliśmy, aby zamontować 1000 kg zbrojenia, ile osób uczestniczyło w spotkaniu itd. Nie zapominaj jednak o ludzkiej części systemu i przed podjęciem jakichkolwiek działań lub dokonaniem oceny zapoznaj się z przyczynami wyników. Bo ostatecznie za wszystkim stoimy my – ludzie, a nie maszyny. A pomiary nie mogą pokazać wszystkiego – jak na przykład złych warunków pogodowych, przez co nie można było zamontować zakładanej ilości zbrojenia. Lub okresu z dużą ilością stresującej pracy przez trzy kolejne tygodnie, co skutkowało niskim uczestnictwem w spotkaniach i małą liczbą decyzji podejmowanych w kolejnych dniach. Ostatecznie pomiary i wyniki dają pewne wskazówki i Twoim obowiązkiem jest ich prawidłowe zrozumienie i podjęcie w razie potrzeby niezbędnych działań.

6. Pomiary. Tutaj i teraz.

BIM Corner to miejsce, w którym praktycy dzielą się swoim doświadczeniem, prawda? Co powiesz w takim razie na wykonanie praktycznego eksperymentu tu i teraz? Powiedzmy, że w tym artykule zdecydowałem się na następujące, trzy proste wskaźniki (z zaledwie dwoma pytaniami!):

Wypełnij ten krótki kwestionariusz i pozwól nam zobaczyć, jak metryki działają w praktyce! Podzielę się z Wami wynikami albo w kontynuacji serii, albo poprzez aktualizację tego artykułu. Dziękuję za Twój wkład! 🙂

7. Podsumowanie pomiarów w VDC.

Dzięki pomiarom i kontroli zespoły projektowe mogą zarządzać projektami, aby osiągnąć cele klienta i projektu. Ale zespoły również będą musiały się zmienić.

Reflekcje z książki Integrating Project Delivery

Pomiary to jedna z najważniejszych części VDC. Bez nich prawie niemożliwe jest zmierzenie poprawy, sprawdzenie, co funkcjonuje, a co nie, i ewentualne podjęcie działań korygujących w razie potrzeby. Jeśli nie dokonamy pomiaru, nie mamy podstaw do ulepszeń.

Tradycyjnie, w najlepszym wypadku, o wynikach projektu dowiadywaliśmy się, gdy był już ukończony. W tym czasie nie mamy już na nie wpływu. Pomiary pozwalają nam na wyznaczenie celu, kontrolę wyniku w danym okresie i możliwość natychmiastowej akcji. Dzięki temu możemy podjąć działania już na etapie projektowania lub realizacji i upewnić się, że jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 

Ten artykuł oparty jest na książce Integrating Project Delivery book i programie VDC-Certificate w Norwegii, zorganizowanym przez Norweski Uniwersytet Technologiczny NTNU wraz z Centrum Rozwoju Zawodowego Stanforda, a także na własnym doświadczeniu autora.

Mamy kilka pytań do CIEBIE drogi Czytelniku! Czy masz jakieś doświadczenia ze stosowaniem metodologii VDC? Jak myślisz, jak pomiary mogą wpłynąć na twoją bieżącą pracę, projekty i całą organizację? A może już używasz system pomiarów w praktyce? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami poniżej artykułu!

Ten artykuł jest kontynuacją serii WSZYSTKO O VDC. Pierwszy artykuł z serii o pomiarach jest dostępny tutaj: Pomiary w VDC, albo jak zwiększyć wydajność?

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: