Rozwiązanie CDE według ISO 19650 – co powinno zawierać?

Artykuł o rozwiązaniu CDE jest sponsorowany.

Ostatnim razem zadałem dość chytre pytanie, na które nawet nie odpowiedziałem: czy CDE jest procesem czy rozwiązaniem? Cóż, jest i tym i tym. Elementami składowymi Common Data Environment jest zarówno proces jak i rozwiązanie. W niniejszym wpisie, zajmę się rozwiązaniem oraz wdrożeniem procesu w praktyce przy użyciu oprogramowania dostępnego na rynku. 

Miałem okazję niedawno zetknąć się i trochę się pobawić ciekawym narzędziem norweskiej firmy Rendra. StreamBIM służy jako platforma CDE do zarządzania dokumentami, wspomagania proces zarządzania kolizjami, jak również może służyć na placu budowy jako “polowy BIM”. Interfejs znakomicie nadaje się do używania na urządzeniach mobilnych.

StreamBIM służy nie tylko jako rozwiązanie dla procesu CDE, ale również do paru innych celów, o których opowiem. Wobec czego, bez owijania w bawełnę, przejdę do opisu jak wdrożyć proces CDE przy użyciu tego oprogramowania.  

Spis treści

Różnica między procesem a rozwiązaniem CDE w BIM

ISO 19650-1 uściślenie definicji CDE stanowi:

Komentarz 1: Proces CDE opisuje zestaw kroków, które należy zastosować. Rozwiązanie CDE przedstawia konkretną technologię

W moim poprzednim artykule (CDE według ISO 19650 – proces czy narzędzie?), zająłem się procesem CDE, opisując elementy składowe Common Data Environment oraz jak powinny być użyte w projekcie w celu zapewnienia bezproblemowego obiegu dokumentów oraz wszelkich zmian w modelach. 

W niniejszym artykule, skoncentruję się na rozwiązaniu CDE – przykład technologii wspierającej proces CDE. Jak przypisywać metadane do dokumentów, jak zarządzać obiegiem dokumentacji oraz jak sprostać zarządzaniu kolizjami oraz stanem zaawansowania informacji w obrębie modeli.  

Po pierwsze, sprecyzujmy co dokładnie charakteryzuje rozwiązanie CED? Wg. ISO 19650 powinno ono być w stanie:

 • Zarządzać atrybutami oraz meta-danymi przypisanymi do każdego zbioru informacji* (potrzebne do umożliwienia procesu CDE),
 • Powiadamiać członków zespołu o bieżących zmianach (aby wszyscy byli na bieżąco),  
 • Zapewniać rejestr zmian w informacji (aby śledzić korekty i zmiany w projekcie). 

Przejdę teraz przez wszystkie wymagane funkcjonalności wymienione powyżej, oraz odniosę się do tego jak ustawić oprogramowanie aby przejść cały proces. 

*Zbiór informacji: zwykle plik lub zbiór danych. Mogą być one ustrukturyzowane (informacje posiadające metadane, np. modele geometryczne, zestawienia, bazy danych) lub nieustrukturyzowane (informacje nieposiadające metadanych, np. dokumenty pdf, skany, zdjęcia, nagrania, e-maile, nagrania wideo),

Właściwości oraz zarządzanie metadanymi w rozwiązaniu CDE

Stan zaawansowania zbioru informacji

Jak pamiętacie z poprzedniego wpisu, jednym z najbardziej znaczących elementów procesu CDE jest zarządzanie stanem każdego zbioru informacji, aby każdy członek zespołu wiedział jaki jest postęp w ich tworzeniu oraz do czego dany zbiór informacji może zostać użyty. 

W StreamBIM możesz zarządzać stanami zaawansowania dokumentacji używając struktury folderów wraz z kontrolą dostępu. W ten sposób można kontrolować kto może widzieć, komentować albo edytować dokument w stanie:

 • Published – dostęp “tylko widzieć” dla całego projektu (brak dozwolonych zmian).
 • Shared – dostęp “widzieć i komentować” dla całego projektu, “edytor” dla dyscypliny odpowiedzialnej za dany dokument
 • Work In Progress – “edytor” dla dyscypliny odpowiedzialnej i brak dostępu dla pozostałych

Unikalne ID

Unikalne ID jest w gruncie rzeczy nazwą dla zbioru informacji. Wytyczne projektu pełnią tutaj szczególnie ważną rolę w utrzymywaniu porządku na dysku. Nie ma automatycznego sprawdzania ani czy wartości są unikalne ani czy spełniają zadany sposób nazewnictwa.

Rewizje

Nowe rewizje są publikowane z datą i imieniem osoby, która je wrzuciła. Słyszałem od Rendry, że mają także schowaną opcje numerowania rewizji, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 

Poprzednie rewizje można podejrzeć pod najnowszymi:

Klasyfikacje i statusy

W zależności od potrzeb projektu, statusy dla dokumentów mogą być ustawione jako etykiety. To umożliwia filtrowanie potrzebnych dokumentów. 

Powiadomienia

Następne wymaganie, które stoi przed rozwiązaniem CDE to powiadamianie członków zespołu o nowościach. Wszyscy wiemy co może się wydarzyć, gdy przegapimy ważny update albo, co gorsza, pracujemy na zdezaktualizowanych danych.

Jednocześnie wszyscy też wiemy jak powiadomienia są destrukcyjne dla naszej produktywności. To powiedziawszy, uważam, że cenną opcją jest możliwość zarządzania powiadomieniami, aby nie zostać zalanym wszelkiego rodzaju aktualizacjami. Nie ma nic gorszego niż brzęczące powiadomienie o sprawie, która nas zupełnie nie interesuje 😉 

StreamBIM pozwala na szczęście każdemu użytkownikowi dopasować powiadomienia tak, aby informowały nas tylko o tym, co jest dla nas ważne. W szczególności lubię możliwość wyłączenia notyfikacji dla plików, ale wciąż otrzymywać powiadomienia dla nowej wersji IFC oraz kolizji przypisanych do użytkownika.

Rejestr zmian

Utrzymywanie rejestru zmian informacji jest ostatnim wymaganiem dla rozwiązania CDE. W zależności jak szczegółowy powinien taki dziennik być, zadanie to może być proste do osiągnięcia albo ekstremalnie trudne.

Widzę trzy możliwe stopnie:

 1. Zbiór zarchiwizowanych, nieaktualnych dokumentów, rysunków i modeli (Archive state wg ISO)
 2. Śledzenie zmian elementów oraz danych wewnątrz modeli IFC
 3. Śledzenie zmian dla rewizji każdego dokumentu opublikowanego na CDE

Nie jestem pewien czy na rynku istnieje rozwiązanie, które osiąga poziom trzeci. Jak świetnie byłoby automatycznie widzieć zmiany w każdym pdfie oraz rysunku opublikowanym na CDE? Mam nadzieję, że to jest przyszłość. Obecnie, niektóre programy osiągają poziom drugi i potrafią prezentować zmiany dla rewizji modelu. StreamBIM jest obecnie na 1. poziomie. Słyszałem od nich, że pokazywanie zmian IFC jest na ich Road Map na następne pół roku.

Progres zaawansowania informacji wewnątrz modelu IFC

ISO 19650 opisuje przepływ dokumentacji wewnątrz wspólnej platformy. Taki proces powinien być umiarkowanie prosty do wprowadzenia na każdym projekcie (nawet jeszcze nieBIMowym). Jednocześnie jest to niewystarczające dla projektów celujących w BIM poziomu 3.

Projektanci na takich projektach próbują unikać oznaczania zmian na pdfach oraz wrzucania na serwer kolejnych rewizji. Zamiast tego, celują w pracę wewnątrz modelu BIM. Podczas takiej pracy pojawiają się pytania o proces – jeśli wszystkie pliki z modelami znajdują się w stanie Shared, jak mogę w takim razie rozpoznać zaawansowanie elementu wewnątrz modeli? Na przykład: czy, jako architekt, mogę wciąż poprosić o przesunięcie tego kanału, czy jest już jednak za późno?

Odpowiedzią na te pytania jest Indeks Dojrzałości Modelu (Model Maturity Index – MMI) jako progres zaawansowania informacji oraz BIM Collaboration Format (BCF) do zarządzania kolizjami/zdarzeniami. Czym one w takim razie są?

BCF został świetnie wyjaśniony przez Janusza w tym artykule, więc nie będę go powtarzał. Polecam przeczytać jego tekst.

Czym jest MMI?

 • Parametr występujący dla każdego elementu (zbioru informacji) w dowolnym modelu.
 • Pokazuje dojrzałość projektową każdego elementu (zdefiniowane poprzez LOD i LOI – wyjaśnione tutaj).
 • Przyjmuje wartości: 100, 200, 300, 350, 400, 500.
 • Każda wartość ma inne znaczenie.
Model Maturity Index Scheme
Grafika poniżej prezentuje różne poziomy dojrzałości oraz tłumaczy znaczenie liczb.

Innymi słowy, możemy myśleć o MMI jako mierniku stanu zaawansowania informacji (WIP, Shared, itd.) stworzonym dla elementów wewnątrz modelu. Przykładowo: jeśli dopisałem atrybut MMI 200 dla ściany, to mogę powiedzieć, że jest ona w stanie “Work In Progress”. Z tego powodu wciąż mogę poprosić Konstruktora o przeliczenie dodatkowego otworu dla mojego kanału. Jeśli ta sama ściana miałaby MMI 350 to musiałbym szukać innej drogi dla tego kanału.

Po dopisaniu tych właściwości, widzimy status projektu w przeglądarce StreamBIM. Oznaczenie kolorami według parametru MMI:

MMI coding in StreamBIM
Wartości MMI z przypisanymi kolorami na publicznym projekcie w zachodniej Norwegii. Legenda kolorów ukazana na dole ekrany. Jak widzimy projekt jest wciąż w fazie projektowania (MMI 300 to najwyższy numer w zestawionym modelu).

Jak pomaga MMI i BCF?

Dzięki MMI oraz BCF jesteśmy w stanie wykonywać kontrole jakości lokalnie w modelu (wewnątrz tak zwanych “Obszarów Kontrolnych”) oraz dla konkretnych elementów. Gdy znajdziemy kolizje, zaznaczamy ją i powiadamiamy o niej projektanta bez wychodzenia nawet z modelu. Co więcej, strona odpowiedzialna za kolizje może opublikować nową wersję w przeciągu zaledwie kilku godzin.

Nie musimy wtedy wydawać rewizji, które odnoszą się do całego modelu i przeciągać je przez wszystkie stany zaawansowania zaczynając od WIP. To zwinne podejście prowadzi do publikowania większej ilości aktualizacji w krótszym czasie. Co prowadzi do do lepszej jakości przepływu informacji oraz samego modelu. To z kolei prowadzi do mniejszej “biurokracji rewizji” i pozostawia więcej czasu na faktyczną pracę z modelem.

Na koniec, mógłbyś spytać – co BCF i MMI mają wspólnego z CDE? Cóż, to poszerza zakres procesu. ISO opisuje proces zarządzania zmianami i przepływem dokumentacji w projekcie bazującym na plikach (BIM poziomu 2). Jednocześnie w momencie gdy na budowach używamy coraz mniej dokumentacji, powstała potrzeba znalezienia procesu, który usprawnia współpracę wewnątrz modelu.

Funkcjonalność StreamBIM

W drugiej części artykułu chciałem się z wami podzielić interesującymi funkcjonalnościami tego programu. W większości wykraczają one poza proces CDE i pomagają zarówno na placu budowy jak i przy komunikacji z biurem projektowym.

Funkcjonalność dla dokumentacji

Tworzenie odpowiednich etykiet jest sposobem na wprowadzenie statusów i klasyfikacji do naszego projektu. W poniższym przykładzie zdefiniowałem następujące metadane (kategorie etykiet):

 • Status
 • Branża
 • Piętro
 • Typ dokumentu

Powyższe informacje wystarczą aby znaleźć konieczną dokumentację na projekcie.Etykiety działają jako szybkie filtry, które zawężają wyniki:

Poniższe krótkie wideo stworzone przez Rendre pokazuje jak ustawić etykiety i jak one działają w praktyce:

Funkcjonalność dla modeli

Możliwości StreamBIM ukazują się dopiero podczas pracy w zestawionym modelu 3D. Przedstawiam poniżej niektóre opcje, które się wyróżniają.

Zaczynamy od załadowania plików IFC z naszego zbioru dokumentów (czyli CDE) do przeglądarki. Pliki są następnie zestawione i streamowane dynamicznie gdy poruszamy się w modelu. Wideo prezentuje pierwsze kroki w ustawieniu danych w modelu IFC:

Wyszukiwanie oraz kolorowanie właściwości IFC

W przeglądarce StreamBIM można wyszukiwać dowolne właściwości, podobnie do tego jak wyszukuje się fraz w dokumencie pdf. Powiedzmy że chcę wyszukać elementy, które posiadają odporność ogniową klasy EI60/A2-s1,d0. W rezultacie otrzymujemy 2576 obiektów w modelu.

Chcę teraz zobaczyć jakie jest spektrum wartości. Pokolorujmy właściwość “Klasa odporności ogniowej”. W rezultacie otrzymujemy wartości zabarwione według legendy przedstawionej na dole ekranu. Działa to podobnie do skalowania kolorowania warunkowego w Excelu, czyż nie?

Rendra stworzyła film na YouTube także i o tej funkcjonalności:

Zarządzanie zdarzeniami oraz BCF workflow

W punkcie piątym napisałem kilka słów o MMI oraz BCF. Chciałbym teraz pokazać jak je zaimplementować przy użyciu StreamBIM.

Wideo poniżej przedstawia wyeksportowany plik BCF ze StreamBIM, który następnie jest importowany do Revita. Jako przykład została użyta kolizja pomiędzy głowicą zraszacza oraz trasą kablą, która została odkryta podczas wizualnej inspekcji modelu.

Tę funkcjonalność widzę przydatną na placu budowy – jeśli wykonawca znajdzie problem, może szybko go oznaczyć i wysłać projektantowi do poprawy.

Uzyskiwanie informacji z modelu IFC

To jest kolejna funkcjonalność pomocna na placu budowy. Jeśli twój projekt pracuje bez użycia dokumentacji papierowej lub w ogóle bez rysunków 2D, to konieczne jest sprawdzanie wymiarów bezpośrednio z modelu. Jest to możliwe przy użyciu narzędzi dostępnych w oprogramowaniu. Więcej z filmie poniżej:

Połączenie z bazą danych dRofus

Na koniec zostawiłem to, co Norwegowie nazywają “rodzynkami w parówce” (nie zrozum mnie źle – rozumiane jako “punkt kulminacyjny doświadczenia”) – połączenie z bazą danych.

Jeśli twój projekt istnieje w bazie danych dRofus to możesz bezpośrednio ze StreamBIM wysłać zapytanie do bazy danych odnośnie każdego elementu i otrzymać odpowiednie dane. To pomaga utrzymać IFC czyste i schludne, bez zbyt wielu właściwości – mogą one znajdować się wyłącznie w bazie danych. Więcej o koncepcie Data-Driven Design przeczytasz tutaj.

Jeśli klikniesz na element i wybierzesz IFC property związaną z dRofus, wtedy StreamBIM wygeneruje widok aplikacji dRofus wewnątrz swojego panelu właściwości.

Podsumowanie

Podsumowując, ISO 19650 przedstawia sprawny proces przepływu dla projektów bazujących na plikach i dokumentach. Dla projektów celujących w BIM poziomu 3 jest to niewystarczające. Aby polepszyć swoją wydajność projektanci używają właściwości MMI oraz procesu BCF.

StreamBIM wspiera zarówno bycie rozwiązaniem CDE dla projektu jak również pomaga we współpracy oraz jest przydatną przeglądarką IFC na placu budowy. Więcej o StreamBIM doczytacie na ich stronie: https://streambim.com/ . Polecam sprawdzenie oraz poproszenie o demo 🙂 

Jeśli chcesz sprawdzić więcej funkcjonalności programu, wpadnij na ich kanał na YouTube

Ten artykuł jest kolejną częścią "CDE według ISO 19650 – proces czy narzędzie?" W przypadku gdy jest to pierwszy artykuł, ne który się natknąłeś, zachęcam Cię do przeczytania poprzedniego. Wyjaśniam tam cały koncept oraz ideę stojącą za Common Data Environment. Miłej lektury!

Infografika - Rozwiązanie CDE według ISO 19650

Rozwiązanie CDE
Rozwiązanie CDE według ISO 19650

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: