BIM Execution Plan

Tworzenie skutecznego BIM Execution Plan: Cześć 1

Wyobraź sobie, plac budowy o wielkości 50 000 m2, a ty jesteś kierownikiem na projekcie nowo budowanego szpitala. Na placu pracuje ponad 200 osób i nowych ludzi przybywa. Każdy zespół budowlany jest odpowiedzialny za inne zadanie i dokładnie wie, jak je wykonać. Jedna ekipa kończy swoje prace, na ich miejsce wchodzi następna. Ty jako kierownik wiesz, kiedy będą dostawy nowych materiałów, orientujesz się w harmonogramie betonowania i dokładnie wiesz, jaki jest plan do wykonania w danym tygodniu. Zadania są dobrze skoordynowane, a praca przebiega płynnie. Jak to się dzieje, że tyle osób pracujących w jednym miejscu jest w stanie tak dobrze ze sobą współpracować?

Sukcesem do osiągnięcia takiego stanu jest bardzo dobrze zaplanowany przebieg prac budowlanych. Bez dobrego planu, plac budowy takiej inwestycji byłby jednym wielkim chaosem komunikacyjno-zadaniowym. Podobnie jest z wdrażaniem BIM do projektu.

Technologia BIM, choć wprowadza świeżość i innowacje do branży budowlanej jest oparta na starych i dobrze sprawdzonych metodach przeprowadzania projektu. Jednym z podstawowych założeń dobrych praktyk projektowych, jest określenie jasno sprecyzowanego celu projektu i ustalenie planu jak ten cel zostanie osiągnięty. Podczas implementacji BIM-u takowy plan jest często nazywany BIM Execution Plan, czyli w skrócie BEP.

Artykuł ten jest częścią cyklu "Jak zostać BIM Koordynatorem" Jeśli jest to pierwszy wpis, na który natrafiłeś, to zachęcam Cię do przeczytania wstępu do całej serii. Wyjaśniam tam, jak artykuły zostały zorganizowane, tak abyś Ty czytelniku mógł wyciągnąć z serii, jak najwięcej dla siebie. Miłej lektury.

Spis treści 

Technologia BIM, choć wprowadza świeżość i innowacje do branży budowlanej jest oparta na starych i dobrze sprawdzonych metodach przeprowadzania projektu. Jednym z podstawowych założeń dobrych praktyk projektowych, jest określenie jasno sprecyzowanego celu projektu i ustalenie planu jak ten cel zostanie osiągnięty. Podczas implementacji BIM-u takowy plan jest często nazywany BIM Execution Plan, czyli w skrócie BEP.

BIM Coordinator guide

POBIERZ PRZEWODNIK PO BIM KOORDYNACJI

Zapisz się na naszą listę mialową i pobierz Praktyczny przewodnik po Koordynacji BIM. Jest za darmo.

Czym jest właściwie BEP ?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest dokładnie BEP i odpowiedzmy na pytanie, dlaczego jest tak ważny dla prawidłowej implementacji metodologii BIM na projekcie lub w firmie.

BEP jest to plan, który określa cele wykorzystania technologii BIM w projekcie. Definiuje, w jaki sposób tworzony model będzie wykorzystywany, wyjaśnia procesy wdrożenia oraz sposoby wymiany informacji. W tym dokumencie zawarte są również informacje o całej infrastrukturze projektowej potrzebnej do skutecznego wdrożenia BIM, czyli min: jakich technologii będziemy używać, jaki zespół będzie odpowiedzialny za wdrożenie oraz jakie umowy mają zostać spełnione. Mówiąc krótko sam BEP koncentruje się na zapewnieniu wartości poprzez wdrożenie BIM do projektu.

Przywołując standardy brytyjskie, możemy również wspomnieć, że sam BEP może być przygotowywany jako bezpośrednia odpowiedź na wymagania zamawiającego odnośnie informacji zawartych w modelu. Wymagania te są spisane w dokumencie o nazwie EIR (Employer Information Requirement).

Trzeba pamiętać, że nie ma jednej uniwersalnej metody wdrożenia BIM dla każdego projektu. Każdy zespół powinien skutecznie zaprojektować strategię realizacji BEP dostosowaną do potrzeb. Tylko ten zespół, który rozumie cele projektu, jego charakterystykę oraz zna możliwości członków zespołu, będzie w stanie skutecznie wdrożyć BIM w swoim przedsięwzięciu. Po utworzeniu planu zespół powinien śledzić i monitorować postępy w stosunku do tego planu. Ważne jest, aby stale rozwijać, aktualizować i korygować plan na każdym etapie realizacji projektu tak, aby uzyskać maksymalne korzyści z wdrożenia BIM.

Czemu BEP jest tak ważny

Poniekąd już odpowiedzieliśmy na to pytanie w poprzednim akapicie, ale spójrzmy nieco dokładniej na to, w jakim obszarach BEP może nam szczególnie pomóc podczas wdrożenia BIM.

Jednymi z podstawowych korzyści, jakie możemy tu wymienić to:

 • Organizacja lub projekt uzyska dużo lepsze zrozumienie jakie role i obowiązki poszczególne osoby w zespole projektowym posiadają,
 • Zostaną sprecyzowane konkretne cele dla wdrożenia BIM do projektu lub organizacji, przez co łatwiej będzie te cele osiągnąć,
 • Znając ambicje projektu oraz możliwości zespołu, będzie można zaprojektować proces wdrożeniowy, który będzie dopasowany do charakterystyki projektu, jak i sposobu pracy zespołu,
 • BEP będzie przewodnikiem dla nowych uczestników projektu. Opisując rutyny, procesy i strategie będzie można dużo łatwiej wdrożyć nowy personel w prace zespołu projektowego,
 • Dzięki BEP już na samym początku wdrożenia będziemy mieli dobry pogląd nt. wiedzy oraz umiejętności zespołu. Tym samym da nam to doskonałą podstawę do zaplanowania szkoleń podnoszących kompetencje lub zatrudnienia odpowiednich specjalistów,
 • Znając cel projektu, umiejętności personelu oraz posiadaną infrastrukturę technologiczną będzie nam dużo łatwiej ocenić jaki sprzęt lub oprogramowanie trzeba będzie zakupić na potrzeby wdrożenia.

Wyżej wymienione punkty to tylko kilka podstawowych korzyści, które może ze sobą nieść stworzenie skutecznego planu wdrożenia BIM. W ostatecznym rozrachunku cały zespół odpowiedzialny za implementację BIM skorzysta. Dzięki zwiększeniu poziomu planowania zmniejszymy ilość niewiadomych w procesie wdrażania, a tym samym zmniejszy się również ogólne ryzyko dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt.

Struktura serii

Skoro już wiemy czym jest BEP i jak ważną rolę odgrywa w procesie implementacji BIM w projekcie / organizacji to przejdźmy do meritum i zacznijmy go pisać. Sam proces tworzenia dokumentu podzieliłem na pięć kroków, które będą szczegółowo opisane w oddzielnych artykułach. W tym wpisie zajmiemy się dwoma pierwszymi. Poniżej znajduje się lista kroków, którymi będziemy się zajmować w poszczególnych krokach.

Kroki do stworzenia skutecznego BEP:

Tworzenie BIM Execution Plan

Przeważnie duże firmy zaczynają tworzenia BEP od użycia szablonu firmowego takiego dokumentu. Wypełnia się w nim informacje zgodnie z wymaganiami dla projektu. Na potrzeby tej serii stworzyłem wzór BEP, który będzie nam służył podczas wypełniania kolejnych sekcji planu.

Pamiętaj, że każdy BEP różni się od siebie. Niektóre mogą posiadać wiele stron i być podzielone na wiele sekcji, a niektóre mogą mieścić się na trzech lub czterech stronach. Wszystko zależy od poziomu szczegółów, złożoności projektu, jego charakterystyki, wymagań,  a także lokalnych przepisów. Sama długość dokumentu nie jest jednak tak ważna. Najważniejsze jest to, aby plan umiejętnie prowadził wszystkich członków zespołu w kierunku zamierzonych celów wdrożenia BIM.

Krok 1: Określenie podstawowych informacji o projekcie

Tworząc BIM Execution Plan, musimy najpierw podać podstawowe informacje o projekcie.  Zapewni to każdemu, kto nie zna jeszcze projektu, ogólny pogląd na zakres projektu. Na potrzeby tego przewodnika stworzymy BEP nowo powstającego oddziału szpitala uniwersyteckiego w Oslo.

Zazwyczaj w tej sekcji podajemy takie dane jak:

Numer projektu – indywidualny numer projektu, ułatwia identyfikację dokumentów projektowych konkretnego przedsięwzięcia. Szczególnie przydatne, gdy realizowanych jest wiele projektów jednocześnie lub gdy wykonujemy wiele projektów dla tego samego klienta

Nazwa projektu – ustalona przez klienta lub zespół projektowy nazwa, która wszyscy zaangażowani używają podczas omawiania projektu.

Właściciel projektu – tu podajemy informacje, kim jest właściciel projektu. Może być to imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy/ instytucji w której ta osoba pracuje.

Lokalizacja projektu –  W przypadku lokalizacji powinniśmy podać albo współrzędne projektu, albo rzeczywisty adres inwestycji.

Opis projektu –  opis daje bardziej szczegółowy obraz, co zamierzamy budować. Osoba czytająca BEP dostaje tu dodatkową szybką porcję konkretnych faktów nt. projektu.

Czas trwania – Tu zawieramy informację, na jak długi okres planowane są prace nad inwestycją.

Kim są główni członkowie projektu i menedżerowie BIM

Kolejną podstawową sekcją, którą powinien zawierać skuteczny BEP są dane kontaktowe i nazwiska osób odpowiedzialnych za implementację BIM w poszczególnych częściach projektu. W naszym szablonie znajdziemy takie informacje jak:

 • Stanowisko / Rola danej osoby na projekcie,
 • W jakiej firmie / organizacji pracuje konkretna osoba,
 • Imię i nazwisko,
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu

Punkt ten jest ważny, ponieważ wszyscy pracujemy razem jako grupa. Musimy dokładnie wiedzieć jak możemy się skontaktować z  innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z projektem w miarę postępów, członek zespołu może zajrzeć do tabeli i znaleźć kontakt jakiego potrzebuje, a wszystko w jednym miejscu. Ważne jest aby tabelkę aktualizować w miarę postępu prac projektowych.

Określ kamienie milowe projektu

Chociaż kamienie milowe projektu mogą ulec zmianie w trakcie jego trwania, ważne jest, aby zawrzeć te informację w BEP. Dzięki tym informacjom pomaga to zespołom branżowym w ustaleniu własnych harmonogramów prac w celu spełnienia ogólnego harmonogramu projektu. Punkt ten może zawierać mniej lub bardziej szczegółowe informacje, w zależności od wielkości i zakresu projektu.

Krok 2: Określenie celów projektu

Jak już wypełniliśmy nasz BEP podstawowymi informacjami o projekcie to czas przejść do następnej sekcji. Drugim krokiem do stworzenia skutecznego Bim Execution Plan jest zastanowienie się nad tym, jakie korzyści może przynieść BIM do naszego projektu i na tej podstawie określić cele do zrealizowania. Aby skutecznie zdefiniować cele, warto pamiętać o tym, aby dotyczyły tworzonego projektu, dawały się zmierzyć i były osiągalne dla zespołu projektowego.

No dobrze, ale o jakich celach w ogóle mówimy ? Cele BIM Execution Plan mogą mieć różnoraki charakter i zależą od charakterystyki projektu.

 • Zwiększenie znajomości programów do projektowania 3D wśród zespołu projektowego,
 • Posiadanie doświadczania w międzybranżowej koordynacji,
 • Zwiększenie efektywności pracy projektantów poprzez sprawniejsze wykorzystywanie narzędzi projektowych,
 • Stworzenie rutyn do automatyzacji powtarzalnych zadań projektowych

●   Skrócenie czasu tworzenia dokumentacji projektowej poprzez sprawną koordynację modeli 3D,
●   Sprawniejsza praca zespołów na budowie dzięki użyciu modeli 3D i zawsze aktualnej dokumentacji,
●   Automatyzowanie powtarzalnych zadań projektowych,
●   Wydajniejsza praca na budowie dzięki stworzonym wcześniej symulacjom prac budowlanych,
● Zwiększenie bezpieczeństwa na budowie poprzez szybsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń dzięki modelom 3D i symulacjom

 • Stworzenie dokładniejszej dokumentacji projektowej, która będzie efektywniej służyła w kolejnych fazach,
 • Opracowanie bardziej energooszczędnego projektu poprzez szybszą iterację modelów zużycia energii,
 • Zwieszenie jakości projektowanych rozwiązań poprzez szczegółową koordynację systemów 3D z elementami architektoniczno – konstrukcyjnymi,
 • Polepszenie kontroli nad budżetem projektu poprzez wdrożenie informacji o cenach instalowanych rozwiązań

●   Zastosowanie technologii gier do stworzenia interaktywnego środowiska placu budowy inwestycji,
●   Zastosowanie technologii AR lub VR do celów promocyjnych inwestycji,
● Użycie informacji w modelu do rozwiązań stosujących sztuczną inteligencję w celu optymalizacji procesów budowlanych

VR in infrastructure
Użycie wirtualnej rzeczywistość na projekcie tunelu Ulriken (Norconsult))

Wyżej wymienione cele są jedynie sugestiami, które mogą się przydać jako inspiracja. Pamiętaj, że prawidłowe cele to takie które dadzą zachętę  zespołowi do wdrożenia BIM, a nie na odwrót.

Podczas określania celów dobrą praktyką jest dodanie priorytetów. Nadanie rang ważności danego celu, daje lepsze zrozumienie tego na co grupa projektowa stawia nacisk, a jakie cele są drugorzędne. W naszym przykładzie projektu oddziału szpitala możemy użyć następujących celi: 

Mapa myśli części 1 poradnika

Dla lepszego usystematyzowania wiedzy z dzisiejszego artykułu stworzyłem mapę myśli, która w wizualny sposób obrazuje kwestie z części pierwszej tego poradnika: 

Podsumowując

Wdrożenie technologii BIM wymaga szczegółowego planowania i modyfikacji standardowych procesów projektowych. To nie tylko zmiana sposobu pracy, ale również zmiana sposobu myślenia. Bez odpowiedniego przewodnika, będzie nam bardzo ciężko przywyknąć do tych zmian i wprowadzić je w życie. Tu z pomocą przychodzi nam właśnie BEP.

Choć w dzisiejszym artykule poruszyliśmy dopiero początkowe kwestie całego planu, to jest to ważny krok. Bez dobrze określonych i mierzalnych celów daleko nie zajdziemy i pobłądzimy tuż przy pierwszej nadarzającej się okazji (a będzie ich wiele, uwierz mi czytelniku).

Dziękuję, że wytrwałeś aż do tego momentu i czytasz te słowa. Wiem, że jest to nie łatwa lektura, ale jestem przekonany, że korzystnie przyczyni się do tworzenia BEP w twojej firmie. Ciekawy też jestem, jak wygląda u Ciebie w firmie/ organizacji proces tworzenia tego planu? Masz już doświadczenie w jego tworzeniu czy dopiero zaczynasz się tego uczyć? Pozostaw komentarz pod wpisem lub podziel się nim ze swoimi znajomymi z branży. Do usłyszenia w kolejnym artykule z serii. 

Informacje zawarte w tym przewodniku są oparte na moim własnym doświadczeniu, jak również inspirowane pracą Uniwersytetu PennState w zakresie tworzenia BEP:  https://www.bim.psu.edu/
jak również normami ISO 19650-1 oraz 19650-2:
https://www.bsigroup.com/en-GB/iso-19650-BIM/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: