zmiany w schemacie ifc

7 najważniejszych zmian w IFC kształtujących openBIM dla infrastruktury

IFC 4.3 stanowi niezaprzeczalny przełom w branży Architektury, Inżynierii i Budownictwa (AEC). Nowa wersja standardu niesie ze sobą szereg kluczowych modyfikacji oraz usprawnień, które mają znaczący wpływ na projekty infrastrukturalne. W niniejszym artykule szczegółowo omówię, jak te zmiany w schemacie IFC bezpośrednio przekładają się na dostosowanie tego standardu do projektów infrastrukturalnych.

Oto siedem kluczowych zmian, które czynią IFC 4.3 atrakcyjnym wyborem dla projektów infrastrukturalnych, a które omówimy poniżej.

Zachęcam do lektury dalszej części artykułu, gdzie zgłębimy każdą z tych zmian i ich wpływ na projekty infrastrukturalne. Jeśli interesuje Cię temat IFC 4.3, nie zapomnij sprawdzić innych artykułów poświęconych temu tematowi na naszym blogu. Tam znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat najnowszych osiągnięć w branży AEC dzięki tej innowacyjnej aktualizacji standardu IFC.

1. Dyscypliny

Głównym celem aktualizacji IFC 4.3 jest rozszerzenie schematu w taki sposób, aby obejmował szczegółowy opis projektów infrastrukturalnych w obszarach kolejnictwa, dróg, portów oraz dróg wodnych, uwzględniając elementy wspólne dla tych dziedzin (geotechnika, linia trasowania).

W rezultacie powstało 62 nowych obiektów (entities) oraz 294 nowych atrybutów (PredefinedType), które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjny opis elementów infrastrukturalnych. To ogromny krok naprzód w kontekście precyzyjnego opisu obiektów występujących w tego typu projektach.

2. Coordinate Reference System

Systemy Odniesienia Przestrzennego (CRS) są kluczowe dla projektów infrastrukturalnych, ponieważ zapewniają standaryzowany sposób precyzyjnego lokalizowania i pozycjonowania elementów w obrębie projektowanego obszaru.

Dzięki nim różne elementy, takie jak drogi, mosty, instalacje oraz budynki, są dokładnie zsynchronizowane ze sobą oraz z istniejącymi obiektami na analizowanym obszarze. Określenie CRS umożliwia spójne i zgodne z normami podejście do wymiany danych.

Bez spójnego CRS istnieje ryzyko niewłaściwej lokalizacji, co może prowadzić do nieefektywności, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz potencjalnych opóźnień w realizacji projektu. To podejście jest wspierane od standardu IFC 4. W tym celu między innymi wprowadzono nowe obiekty pozwalające na umiejscowienie obiektów: IfcCoordinateReferenceSystem, IfcProjectedCRS, IfcMapConversion.

3. Triangulated Irregular Network

Triangulated Irregular Network (TIN) umożliwia precyzyjne modelowanie terenu poprzez reprezentację go za pomocą trójkątów. To pozwala na dokładne analizy topograficzne, w tym nachylenia, spadku i innych charakterystyk terenowych, co jest niezwykle istotne przy planowaniu i realizacji infrastruktury. Warto zaznaczyć, że TIN jest dostępny od standardu IFC 4×1.

4. Umiejscowienie liniowe oraz kilometraż

ifcAlignment to element standardu Industry Foundation Classes (IFC), który umożliwia opisanie podłużnych obiektów w projektach infrastrukturalnych. Jest to znaczący krok naprzód, gdyż ułatwia dokładne przedstawienie trasowania linii.

Linia trasowania składa się z matematycznych krzywych, które pozwalają na modelowanie klotoid, prostych oraz krzywych o różnych parametrach. Umożliwia odwzorowanie i analizę elementów takich jak drogi, tory, kanały czy inne infrastrukturalne obiekty, które mają określone trasy lub linie trasowania.

4.1. Horyzontalna i wertykalna geometria

W kontekście geometrii pionowej oraz poziomej, standard IFC udostępnia specjalne obiekty, które umożliwiają precyzyjne odwzorowanie tych elementów. Dwa kluczowe obiekty to: ifcAlignmentHorizontal i ifcAlignmentVertical. Pierwszy z nich pozwala na dokładne opisanie geometrii poziomej, obejmującej aspekty takie jak krzywe przejściowe, proste odcinki oraz inne charakterystyki trasowania. Drugi obiekt, ifcAlignmentVertical, umożliwia modelowanie geometrii pionowej, takie jak nachylenia, różnice poziomów i inne aspekty związane z wysokością.

4.2. Przechyłka

ifcAlignmentCant w schemacie IFC pozwala na pełniejsze uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów geometrii toru kolejowego. Dzięki niemu możliwe jest modelowanie przechyłki, co jest kluczowe w kontekście kolejowych tras łukowych.

4.3. Placement & Stationing

Dodatkowo w standardzie IFC istnieją odpowiednie mechanizmy umożliwiające umiejscowienie obiektów wzdłuż linii trasowania. Istnieje możliwość określenia odległości wzdłuż linii, zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Ponadto, istnieje funkcjonalność umożliwiająca określenie kilometrażu wzdłuż trasy.

5. Reprezentacja geometryczna

Obiekt IfcSectionedSolidHorizontal został wprowadzony wraz z IFC 4.1 jako efekt prac rozwojowych w ramach projektów IFC-Alignment oraz IFC Infra Overall Architecture.

Ten obiekt umożliwia dokonywanie przekrojów wzdłuż trasy, gdzie wektor -y- przekroju jest utrzymany w globalnym kierunku -z-. Jest to innowacyjne podejście w przeciwieństwie do konwencjonalnego IfcSweptAreaSolid, gdzie przekrój jest utrzymany prostopadle do kierunku przesunięcia w każdej chwili.

IfcSectionedSolidHorizontal został wprowadzony w celu precyzyjnego modelowania elementów obiektów infrastruktury, takich jak warstwy jezdni czy pokłady mostów.

6. Obiekty

6.1. Obiekty fizyczne

Do najnowszej odsłony standardu IFC, dodano wiele obiektów, które umożliwiają bardziej szczegółowe opisanie elementów występujących w projektach infrastrukturalnych. Teraz mamy możliwość dokładnego opisu takich elementów jak teren, warstwy nawierzchni drogowej/kolejowej, krawężniki, szyny, podkłady, roboty ziemne, sygnały, znaki, a także odwierty geotechniczne oraz rowy odwodnieniowe.

Poniżej przedstawiam wybrane przykłady, które pozwalają na odwzorowanie najbardziej popularnych elementów.

6.2. Annotacje (Annotation)

Istotnymi elementami geometrycznymi są również linie oraz punkty, które reprezentują krawędzie obiektów, warstwice, dane tyczeniowe itp. Te obiekty nie są fizycznymi elementami, lecz posiadają charakter wirtualny. W związku z ostatnią aktualizacją standardu IFC 4.3.2 wprowadzającą zmiany w obiekcie IfcAnnotation, możliwe jest opisanie tych elementów, umożliwiając ich poprawne zidentyfikowanie i wykorzystanie, na przykład na placu budowy. To stanowi kluczowy element dla właściwego wykonania projektu.

6.3. ifcBuiltElement

Obiekt ifcBuildingElementProxy jest prawdopodobnie jednym z najbardziej popularnych wyborów, jeśli nie jesteśmy pewni, którego obiektu użyć do opisu naszych elementów. W najnowszej wersji standardu IFC, obiekty, które mogą sprawiać trudności w przyporządkowaniu do tych wspomnianych wcześniej w artykule, zostaną przydzielone do obiektu ifcBuiltElement.

7. Struktura przestrzenna

Dzięki najnowszej zmianie w schemacie IFC, która wprowadza abstrakcje/obiekty przestrzenne, jesteśmy w stanie lepiej uporządkować modele. To pozwala na klarowniejszą komunikację i strukturyzację podziału projektu. Dla wszystkich uczestników projektu ta zmiana znacznie ułatwia współpracę opartą na spójnych danych. Wcześniej w przypadku projektów infrastrukturalnych brakowało takiej możliwości. 

Obiekty eksportowane do wcześniejszych wersji standardu były przyporządkowywane w sposób indywidualny, co znacząco komplikowało proces interpretacji. Każdy projekt miał swoje własne wytyczne, co utrudniało ustalenie jednolitego podziału projektu.

Podsumowanie

Jak możesz przeczytać IFC 4.3 to przełomowy standard w branży Architektury, Inżynierii i Budownictwa, oferujący szereg kluczowych modyfikacji, które znacząco wpływają na projekty infrastrukturalne.

Dzięki rozbudowaniu dyscyplin, precyzyjnym systemom odniesienia przestrzennego oraz nowym obiektom, IFC 4.3 zapewnia dokładniejszy i bardziej efektywny opis elementów, stanowiąc nieocenioną pomoc dla profesjonalistów w AEC.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na naszym blogu, gdzie omawiamy dalsze aspekty IFC 4.3 oraz inne istotne tematy związane z branżą AEC. Dzięki tym nowym możliwościom, jesteśmy przekonani, że standard IFC 4.3 stanie się krokiem milowym dla projektów infrastrukturalnych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

  1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
  2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
  3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: